Dalle wil in eerste instantie naar natuurlijke afvloeiingen bij VRT kijken

Dalle wil in eerste instantie naar natuurlijke afvloeiingen bij VRT kijken

Benjamin Dalle (CD&V), de nieuwe Vlaamse minister van Media, denkt dat de VRT de besparingen in eerste instantie met natuurlijke afvloeiingen kan opvangen. Dat zegt hij in een korte reactie na de ministerraad. De VRT moet meer besparen dan aanvankelijk gedacht. "Volgens de begrotingscijfers gaat het om 2,4 miljoen euro in 2020, jaarlijks oplopend tot 12 miljoen euro in 2024. Maar er is meer: door onder meer de niet-indexering van de dotatie en de vergrijzingskosten loopt de totale besparing op tot meer dan 40 miljoen euro in 2024", schreef ceo Paul Lembrechts in een communicatie aan het personeel. Volgens vakbond ACOD staan er 250 jobs op de helling.

"Het is duidelijk dat er ook bij de VRT een efficiëntie-oefening moet doorgevoerd worden", reageert Benjamin Dalle na de ministerraad. "Maar we kijken in eerste instantie naar pensionering en wie we op die manier niet kunnen vervangen."

In een schriftelijke reactie achteraf zegt hij het cijfer van 40 miljoen euro niet te kunnen bevestigen. "Het gaat hier om een interne berekening van de VRT zelf. De komende weken en maanden wordt in het licht van de begrotingsopmaak en de voorbereiding van de nieuwe beheersovereenkomst het budgettair kader verder verfijnd. De interne cijfers van de VRT worden in dialoog uitgeklaard alsook de manier waarop deze inspanningen moeten gerealiseerd worden."

Dalle zegt de bezorgdheid van de directie en de medewerkers van de VRT te begrijpen.

bron: Belga