Dag van de Privacy: Belg heeft maar één paswoord

Dag van de Privacy: Belg heeft maar één paswoord

Uit het onderzoek blijkt dat de Belg zich bewust is van de gevaren die het internet met zich meebrengt maar dat hij daar niet naar handelt. Zo vindt drie vierde van de Belgen (72,6%) het erg als hun persoonlijke gegevens zomaar online komen te staan. Toch leest het overgrote deel (59%) nooit een toestemmingsverklaring wanneer ze een online account aanmaken.

Post-it met wachtwoord

Eén van de meest opmerkelijke vaststellingen is het feit dat de Belg zijn wachtwoorden te vaak recycleert. Zo gebruikt bijna drie vierde van de Belgen (72%) hetzelfde wachtwoord voor alle websites. Drie op de tien (28,9%) verandert bovendien nooit zijn of haar wachtwoord. Om onze wachtwoorden te onthouden, gebruiken we wel vaker een post-it of een schriftje. Zo geeft één op de drie (29%) aan dat hij zijn of haar wachtwoord wel ergens bijhoudt. Bij één op de vier (26%) is dat zelfs op of aan zijn of haar computer of bureau.

Openbaar Facebookprofiel

Anderzijds zijn we wel iets voorzichtiger geworden op Facebook en schermen we de inhoud van ons persoonlijk profiel goed af. Slechts acht procent laat zijn Facebookprofiel volledig openbaar. Slechts één op de vijf (18%) aanvaardt een Facebookverzoek van iemand die hij of zij niet kent. Het onderzoek toont aan dat we – door de vele potentiële gevaren online - snel in de war zijn. Een email van onze bank of van een financiële instelling zorgt al snel voor verwarring en twijfels.

Hoewel slechts twee op de tien Belgen (22%) al eens klikte op een link of bijlage met een virus, twijfelen we vaak (65%) aan de echtheid van mails van onze bank of andere organisaties. Bijna de helft (44%) van de ondervraagden geeft dan ook aan dat ze regelmatig het noorden kwijt zijn online. Daarnaast geeft 41% aan dat ze over onvoldoende informatie beschikken om hun privacy online te garanderen.

Kinderen

Positieve noot in het onderzoek is dat we - hoewel we zelf vaak onvoorzichtig zijn online - onze kinderen zo goed mogelijk proberen te beschermen. Acht op de tien Belgen (met online actieve kinderen), praat met zijn of haar kroost over hun internetgebruik. Vooral het delen van foto's op sociale media, het belang van privacy online en wanneer ze online mogen, wordt vaak besproken aan de keukentafel. Dat blijkt niet overbodig. Een kwart van de meisjes tussen 13 en 18 jaar is volgens eerder onderzoek van de Brusselse hogeschool Odisee en de Universiteit Antwerpen al slachtoffer geweest van cyberpesten.