Daarom zijn bultruggen de redders van de zee

Daarom zijn bultruggen de redders van de zee

In 2009 zag de Amerikaanse bioloog met eigen ogen hoe een zeehond op een zeeschots werd belaagd door orka's. Moesten enkele bultrugwalvissen niet tussenbeide gekomen zijn, zou de zeehond de aanval waarschijnlijk niet overleefd hebben.

115 voorbeelden

Dit verhaal is geen uitzondering, want uit een studie uit het vakblad Marine Mammal Science blijkt dat er maar liefst 115 voorbeelden zijn van bultruggen die zich ontfermen over soortgenoten en andere dieren.

Waarom de dieren dit doen, is niet helemaal duidelijk. Omdat ze bekend staan als sociale, intelligente dieren, vermoeden verschillende experts dat de walvissen in staat zijn om zich altruïstisch te gedragen.

Biologische verklaring

Toch is het aannemelijk dat de acties niet volledig onbaatzuchtig zijn. Mogelijk is er ook een biologische verklaring, namelijk dat het ridderlijk gedrag een methode is om de eigen soort, en meer bepaald hun kalveren, te beschermen.