Daarom zie je weinig baarden in het Britse leger

Daarom zie je weinig baarden in het Britse leger

Slechts één rang mag de baard laten staan: die van Pioneer Sergeant. Sinds 1700 loopt deze pionier vooraan in het regiment, omdat hij de grootste en sterkste is. Toen droeg hij een schort over zijn uniform en een bijl om de weg vrij te maken.

Maar de pionier was traditioneel ook de smid van het gezelschap, en dat is waarom hij een behaarde kin had. Die moest zijn gezicht beschermen tegen de hitte van het smidsvuur.

Wel baard, geen snor

De regels rond gezichtsbeharing zijn trouwens soepeler als je bij de marine of luchtmacht gaat. De marine laat baarden toe, maar snorren zijn uit den boze. Die laatste worden wel geaccepteerd door de luchtmacht, zolang ze niet over de mond reiken.

Voor vrouwen gelden overigens dezelfde regels.