Daarom vormen dierenmarkten een risico voor nieuwe pandemieën

Daarom vormen dierenmarkten een risico voor nieuwe pandemieën

Op de Huanan-markt in Wuhan liep iemand ongetwijfeld het nieuwe coronavirus op. “Die markten bestaan niet enkel in Azië: ook in Afrika en Zuid-Amerika worden wilde dieren verhandeld”, zegt expert Pauline Verheij in MO* Magazine. De verkoop van ‘bushmeat', het vlees van wilde dieren, vergroot om verschillende redenen het risico op de uitbraak van infectieziekten.

Meer dieren en mensen betekenen groter gevaar

Meer dan 60% van de recente infectieziekten verspreidden zich door ziektekiemen die via virussen of bacteriën oversprongen van dier op mens. Zelfs virussen die we al lang als menselijk beschouwen, kwamen ooit van dieren. Het nieuwe coronavirus zou van een vleermuis op een schubdier zijn overgesprongen. Schubdieren zijn in Azië erg gewild, zo kwam het waarschijnlijk bij de mens terecht.

Hoe groot de kans op verspreiding is, hangt volgens Thijs Kuiken, hoogleraar vergelijkende pathologie (Erasmus Universiteit), af van verschillende factoren. “Je moet kijken naar hoeveel diersoorten er worden verhandeld, op welke schaal en hoe hygiënisch het is”, zegt hij in De Volkskrant. Verder speelt ook de plek waar een virus overspringt een rol. “Bij dunbevolkte gebieden is er minder risico dan in een miljoenenstad als Wuhan, waar ook veel mensen naar het buitenland reizen.”

Foto Belga

Gesloten deuren en strengere regels

Na de uitbraak van COVID-19 verbood de Chinese regering de jacht, handel, transport en het eten van wilde dieren. “Om een volgende pandemie te voorkomen, moeten overheden meer investeren in de aanpak van legale en illegale dierenhandel” aldus Verheij. Kuiken is het daarmee eens: “In principe bestaat overal waar dieren worden verhandeld een risico." Inmiddels hebben ook verschillende Afrikaanse landen beperkende maatregelen opgelegd voor de bushmeatmarkten.