Daarom sterven meer mannen dan vrouwen aan Covid-19

Daarom sterven meer mannen dan vrouwen aan Covid-19

Zoals in Wuhan zijn de sterftecijfers in Italië heel onevenredig verdeeld over de geslachten. Daar zijn namelijk 80% mannen en slechts 20% vrouwen aan Covid-19 bezweken. Ook in de Verenigde Staten is het hetzelfde verhaal met 60% mannelijke doden in New York. Opvallend hierbij is dat mannen vaker positief testen dan vrouwen, hoewel die laatste meer gecontroleerd worden. Toch is deze vaststelling niet nieuw, want ook bij de andere coronavirussen, zoals SARS en MERS, vielen er meer mannelijke overlijdens te betreuren.

Ongezondere levensstijl

De oorzaak wordt vaak bij het gedrag van mannen gelegd, omdat ze er een ongezondere levensstijl op na zouden houden. Ze drinken namelijk gemiddeld meer alcohol dan vrouwen. Een hoge alcoholconsumptie werd al eerder geassocieerd met longontstekingen en een trager herstel van infectieziektes.

Roken is een andere boosdoener. In China, dat wereldwijd de grootste producent van tabak is, rookt meer dan de helft van de mannelijke bevolking. Daardoor zijn ze ook gevoeliger voor Covid-19, dat vaak de longen aantast. Toch kan dat niet de enige reden zijn voor de grote geslachtsverschillen. In Spanje roken namelijk ongeveer evenveel mannen als vrouwen en toch sterven ook daar duidelijk meer leden van de eerste groep aan het nieuwe coronavirus.

Biologische hormoonverschillen

Ook biologische hormoonverschillen liggen aan de basis van de disproportionele sterftecijfers. Zo onderdrukt het mannelijke testosteron de reactie van het immuunsysteem, terwijl het vrouwelijke oestrogeen er net voor zorgt dat er meer antistoffen worden aangemaakt om ziektes te bestrijden. Daarnaast zijn de chromosomen medeschuldig. Vrouwen hebben twee X-chromosomen, terwijl mannen een XY-geslachtschromosoom bezitten. Laat het X-chromosoom nu net het afweersysteem stimuleren, waardoor een vrouw een dubbele dosis heeft om Covid-19 te bekampen. Biologisch gezien hebben vrouwen dus een sterker lichaam, dat beter bestand is tegen infecties, omdat zij het nageslacht voortbrengen.

Genderstereotiepe culturele normen

Ten slotte kunnen ook genderstereotiepe culturele normen de ongelijke verdeling van de dodenaantallen verklaren. In China, Italië en Zuid-Korea werden vrouwen namelijk beter beschermd door ze meer thuis te houden toen de scholen sloten. Een andere diepgewortelde gewoonte is dat mannen vaker gewoon uitzieken, waardoor ze zich minder snel laten testen en verzorgen. Ook voor de mannelijke bevolking geldt dus de raad om zich te laten controleren zodra ze symptomen van Covid-19 vertonen, want hoe sneller je erbij bent, hoe beter.