Crisisoverleg meerderheidspartijen in Vlaams Parlement over debat cultuurbesparingen

Crisisoverleg meerderheidspartijen in Vlaams Parlement over debat cultuurbesparingen

Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld hebben de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement verlaten om te beslissen of er vandaag een debat komt over de cultuurbesparingen of niet. De meerderheid is het daar onderling niet over eens. Intussen groeit het rumoer in de wandelgangen van het Vlaams Parlement. Vlaams Belang-parlementslid Filip Brusselmans ging er verbaal in de clinch met de delegatie acteurs. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zou vandaag in de commissie Cultuur zijn beleidsnota Cultuur en de veelbesproken besparingen in de culturele sector komen toelichten. Maar omwille van het actuele protest - en het feit dat het echte debat in de commissie pas gepland is binnen twee weken - hadden enkele partijen aangedrongen om vandaag al een debat of minstens één tussenkomst per fractie toe te laten.

Commissievoorzitter Elisabeth Meuleman (Groen) moest de commissie schorsen om de parlementsleden toe te laten om de knoop door te hakken. Al snel bleek dat de meerderheidspartijen niet op één lijn zitten. N-VA houdt vast aan de afspraak dat er vandaag enkel een toelichting voorzien was. Maar coalitiepartner Open Vld is wél voorstander van een debat. CD&V leek te twijfelen.

De meerderheid is dus verdeeld. Aan de kant van de oppositie zijn Groen, sp.a en PVDA voor een bespreking, Vlaams Belang tegen. Tijdens de schorsing van de zitting kwam het in de wandelgangen van het parlement tot een verbale confrontatie tussen de delegatie van de cultuursector en Vlaams Belang-parlementslid Filip Brusselmans. Die laatste beschuldigde Dominique Willaert, artistiek leider van Victoria Deluxe, van "fake news" en bestempelde de delegatie als de "extreemlinkse cultuursector", waarop de verbale verwijten over en weer vlogen.

bron: Belga