Crevits schakelt commissie in om polemiek rond scholen en klimaatacties te beslechten

Om de polemiek rond de deelname van scholen aan klimaatmarsen te beëidigen heeft minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) een vraag gesteld aan de commissie Zorgvuldig Bestuur. Die gaat na of het al dan niet om politieke acties gaat, zei de minister donderdagavond in Het Journaal (één). Vrijdag zullen verschillende scholen met de klimaatmars meestappen in de vorm van een buitenschoolse activiteit. Crevits herhaalt dat dit niet zomaar kan. "Het moet gekaderd zijn binnen een project en de scholen moeten alles bespreken met de ouders en de schoolraad. En het is van belang dat ze niet aan politiek gaan doen."

Verschillende politici, onder wie N-VA-voorzitter Bart De Wever, zien de marsen wel als politieke manifestaties.

Crevits heeft nu een vraag gesteld aan de commissie Zorgvuldig Bestuur. "Ik zal de uitspraak daarvan gebruiken om - als het nodig is - de regelgeving aan te passen. Maar ik wil echt dat als een school werkt rond klimaat, dat je dat niet automatisch gaat zien als een politieke activiteit".

Crevits heeft er wel een probleem mee als een actie gericht zou zijn tegen één bepaalde politieke partij. Ze maakt zich ook zorgen over het verplichte karakter van de deelname aan de marsen. Volgens de minister vinden scholen wel oplossingen wanneer de leerlingen zelf of hun ouders er problemen mee hebben.

bron: Belga