Coronavirus schakelt weer versnelling hoger

Coronavirus schakelt weer versnelling hoger

De afgelopen week werden per dag gemiddeld 2.343 nieuwe besmettingen geregistreerd (+8%). De stijging doet zich zowel in Vlaanderen (+13%) als in Wallonië (+4%) voor. In Brussel daalt het cijfer nog met 10%. Enkel in het Brussels Gewest, Vlaams- en Waals-Brabant, Luik en Luxemburg vindt nog een daling plaats. Het hoogst aantal nieuwe gevallen wordt vastgesteld in Antwerpen en in Oost- en West-Vlaanderen.

Ziekenhuis en overlijdens

Het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames daalde dan weer licht met 6%, tot 182 opnames per dag. Momenteel liggen 2.770 COVID-patiënten in het ziekenhuis. Het gemiddelde aantal overlijdens daalt verder, maar aan een steeds trager tempo. Er sterven dagelijks gemiddeld 91 mensen, een daling van 13%.

Cruciale dagen

«De komende dagen zijn cruciaal om de trend te keren. Consequent de bestaande maatregelen volgen, kan voldoende zijn», verklaart Van Gucht (foto). Blijf zo veel mogelijk thuis, beperk de contacten tot het ene knuffelcontact en werk zo veel mogelijk thuis, benadrukt hij.