Corona en carrière (1): "Vlamingen zijn bang voor ontslag"

Corona en carrière (1): "Vlamingen zijn bang voor ontslag"

De 66 pagina's tellende studie focust op werknemers in loondienst die wonen in Vlaanderen en jonger zijn dan 65. De online enquête werd ingevuld tussen woensdag 25 maart en dinsdag 31 maart. 14.005 personen gingen in op de oproep. Op basis van hun antwoorden werd een panel samengesteld van 3.821 Vlaamse werknemers (jonger dan 65 en met volledige antwoorden) dat representatief is naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau in Vlaanderen.)

Het onderzoek gebeurde onder leiding van professor Stijn Baert van de vakgroep Economie van de UGent. "Het zijn vreemde tijden en heel wat mensen proberen hun steentje bij te dragen. Wij zijn geen verplegers, geen virologen, maar onderzoekers aan de UGent en besloten om de de handen in elkaar te slaan voor een studie die volgens ons zeer relevant is momenteel voor onze maatschappij. Het merendeel van dit werk is in onze vrije tijd gebeurd."

1 op 5 vreest ontslag

Sommige resultaten zijn verrassend, maar ook weer niet. "Wat me het meeste opviel is de sterkte/grootte van bepaalde cijfers", zegt hij, "Meer dan een op de vijf vreest zijn/haar baan te verliezen door de coronacrisis. Een op de zeven vreest dat dit zelfs voor het einde van het jaar het geval zal zijn. Deze vrees is hoger bij kwetsbare groepen zoals oudere personen en personen met een migratieachtergrond. De vrees om definitief je baan te verliezen loopt zelfs op tot vier op de tien bij de mensen die momenteel tijdelijk werkloos zijn."

"Verder vond ik het ook opvallend dat een op de vier vreest een promotie mis te lopen die hij of zij zou gekregen hebben zonder de coronacrisis. Vooral bij vrouwen was die vrees groot", gaat hij verder.

Horeca en toerisme

Er vielen de afgelopen weken al verschillende geluiden op te vangen dat de horeca- en toerismesector het hard te verduren zou krijgen op bedrijfseconomisch vlak. Horeca Vlaanderen schatte onlangs een omzetverlies van bijna 2 miljard euro in deze crisisperiode en de Wereldtoerismeorganisatie (UNWTO) ziet het wereldwijd toerisme dit jaar 20 tot 30 procent afnemen als gevolg van de huidige coronacrisis. Dit vertaalt zich ook naar zorgen op de werkvloer. "Hier is de vrees voor negatieve carrièregevolgen nog duidelijker merkbaar: er is meer vrees voor banenverlies, het uitblijven van promoties en, meer algemeen, de carrièretoekomst", zegt doctoraal onderzoeker Louis Lippens.

Technisch werkloos

Tot slot blijkt er een grote bezorgdheid over het inkomen. "Meer dan de helft van de tijdelijk werklozen in ons panel vreest financieel in de problemen te komen", eindigt doctoraal onderzoeker Philippe Sterkens. "Deze vrees is hoger onder vrouwen, jongeren, lager opgeleiden en personen met een hogere leeftijd, personen zonder diploma hoger onderwijs en in beroepen in de aankoop, bouw, horeca en toerisme, human resources en techniek. En wat nog opmerkelijk is: een op de drie van degenen die op het moment van de enquête nog niet tijdelijk werkloos waren, vrezen dat alsnog te worden. Bovendien zijn twee op de drie ontevreden over hun hun status als technisch werkloze."

Meest gelezen
 1. bruidthumb

  Bruid lokt kritiek uit met doorzichtig trouwkleed: «Zo smakeloos!» (foto)

 2. flashenthumb

  Ophef over vrouw die borsten toont op brug over autostrade: «Zo dom en gevaarlijk!» (video)

 3. boerkimthumb

  Ginny uit ‘Boer zkt Vrouw’ teleurgesteld in Kim: «Ik voelde dat er iets niet klopte»

 4. kimthumb

  ‘Boer zkt Vrouw’-kijkers genadeloos voor Kim: «Wat een ongelooflijke klotestreek!»

 5. nasrienthumb

  Nasrien Cnops deelt borstvoedingsfoto: «Ik geniet echt van elk moment»