Consultaties middenveld afgerond; wachten op de keuze van de Franstalige partners

Consultaties middenveld afgerond; wachten op de keuze van de Franstalige partners

Een structurele dialoog tussen het beleid en de armoedeorganisaties, een kaderordonnantie rond discriminatie en meer aandacht voor een gezond leefmilieu en sociale rechtvaardigheid. Die punten kunnen de Brusselse informateurs bijschrijven op hun lijstje van verzuchtingen van het middenveld. Laurette Onkelinx, Rudi Vervoort (beiden PS) en Elke Van den Brandt (Groen) zetten vanmiddag een punt achter een reeks consultaties. "We gaan nu alles op een rijtje zetten, op basis van de voorstellen van de partijen en van het middenveld. In de komende dagen zullen we een beslissing nemen over de partners met wie we aan Franstalige kant verder willen onderhandelen over een Brusselse regeerakkoord", verklaarde Laurette Onkelinx na afloop van de laatste consultatie.

"We hebben inspirerende ideeën gehoord, die niet in de nota's van de partijen staan. Deze consultaties kunnen een positie inpact hebben op het vervolg", zei Elke Van den Brandt. Aan Nederlandstalige kant zijn Groen, Open Vld en one.brussels-sp.a bereid verder te praten. Van den Brandt hoopt dat er snel duidelijk is welke partijen aan Franstalige kant aan tafel willen gaan zitten. Dan kunnen de echte onderhandelingen voor een Brussels regeerakkoord starten met de zes partijen. Indien de Franstaligen nog meer tijd nodig hebben om een keuze tussen partners te maken, sluit zij niet uit dat aan Nederlandstalige kant reeds over de VGC onderhandeld wordt.

De rij gesprekken van de drie informateurs - een primeur in de Brusselse coalitieonderhandelingen - werd afgesloten met een sociaal luik. Het Brussels Platform Armoede pleitte voor een structurele dialoog van het beleid met de armoedeorganisaties. De strijd tegen armoede moet ook grensoverschrijdend gebeuren, aangezien de materie zich niet beperkt tot één beleidsdomein, stelde voorzitter Daniël Alliet. Armen komen vandaag immers te weinig aan bod. Het Platform vraagt respect voor alle grondrechten: het recht op wonen, onderwijs, medische en juridische bijstand, sport en vrije tijd.

Hart boven Hard en Tam Tam legden de informateurs de resultaten van een enquête over de prioriteiten voor de volgende regeringen. Het gaat daarbij om 4 miljard extra investeringen voor openbaar vervoer, de verhoging van de laagste uitkeringen, gelijk loon en pensioen voor man en vrouw, een menswaardige migratie, gecontroleerde prijzen voor medicijnen en de strijd tegen grote belastingontduiking. De organisaties vragen ook dat de Brusselse regering aandacht heeft voor ethisch beleggen.

Unia kwam naar het overleg met vier verzuchtingen. Het gelijkekansencentrum wil een kaderordonnantie tegen discriminatie. De vier huidige ordonnanties bemoeilijken een gecoördineerd beleid. Daarnaast moet de bestaande regeling over de mystery calls op de arbeidsmarkt aangescherpt worden en moeten de arbeidsinspectie meer middelen krijgen. De toekomstige regering moet ook werk maken van de installatie van terreinen voor woonwagenbewoners en het voortouw nemen voor het opstellen van een interfederaal antiracismeplan.

bron: Belga