Consulaire bijstand in noodsituaties in buitenland wordt een recht

Consulaire bijstand in noodsituaties in buitenland wordt een recht

De hulp van de FOD Buitenlandse Zaken aan Belgen die in het buitenland in een noodsituatie verkeren, is voortaan in de wet vastgelegd. Consulaire bijstand wordt met andere woorden een recht en is niet langer een gunst, legde minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) vandaag uit na afloop van de ministerraad. Een en ander is het gevolg van een wetsontwerp dat de ministerraad vandaag heeft goedgekeurd. Die wet bepaalt wat landgenoten al dan niet kunnen verwachten van onze consulaire posten in het buitenland en bakent de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de diensten af.

De tekst bevat een lijst van omstandigheden waarin consulaire bijstand kan worden verleend. Dit "consulair pakket" slaat onder meer op het overlijden van een Belg, een ernstig ongeval, een aanhouding, een onrustwekkende verdwijning, een extreme noodtoestand of een internationale kinderontvoering wanneer een kind en/of ouder Belg is.

Minister Reynders benadrukte dat de consulaire bijstand geldt voor alle Belgen in het buitenland, dus ook voor Belgen met de dubbele nationaliteit, behalve dan in het land van die tweede nationaliteit. Dat neemt volgens de vicepremier niet weg dat alsnog een vorm van bijstand zou kunnen worden verleend.

Hij benadrukt wel dat de landgenoten ook op hun verantwoordelijkheid worden gewezen. Zo zal consulaire bijstand uitgesloten zijn als een landgenoot zelf beslist het reisadvies van Buitenlandse zaken te negeren, zich bewust begeeft in een oorlogszone of buitensporige risico's neemt zonder zich daarvoor te laten verzekeren.

De wettekst moet nog groen licht krijgen in de Kamer.

bron: Belga