"Concreet plan voor vaccinaties ligt klaar"

"Concreet plan voor vaccinaties ligt klaar"

Binnen de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid is er nog geen akkoord bereikt over de vaccinatiestrategie rond COVID-19. De kwestie komt vandaag wel opnieuw aan bod op een nieuwe IMC. Maar volgens premier Alexander De Croo (foto) ligt er binnen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wel al een concreet voorstel van strategie op tafel. In dat voorstel is sprake van vaccinaties vanaf 5 januari. "Als de vaccins klaar zijn, dan zal ons land klaar zijn en zullen we duidelijke afspraken hebben over wie er eerst gevaccineerd wordt en op welke manier dat zal gebeuren", aldus De Croo.

Goedkeuring op "zeer korte termijn"

De premier maakt zich sterk dat het plan "op zeer korte termijn" zal goedgekeurd worden. Concreet is het volgens De Croo de bedoeling om vanaf 5 januari te starten met vaccinaties, op voorwaarde dat er groen licht is van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA).

"Er is geen tijd te verliezen, maar op 5 januari zullen we klaar zijn, net zoals andere landen. De vaccins moeten nog Europees goedgekeurd worden. Maar zodra de vaccins klaar zijn, zullen we als land klaar zijn om zo snel mogelijk zoveel mogelijk Belgen te vaccineren", aldus nog De Croo.

2 miljoen doses moderna

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid besliste voorts dat als het vaccin van Moderna een marktvergunning krijgt, België 2 miljoen doses zal aankopen. Europa onderhandelt in naam van de lidstaten over de aankoop van 80 miljoen doses. België heeft nu beslist dat het daar 2 miljoen van wil afnemen als het vaccin wordt goedgekeurd. Gebeurt dat niet, wordt het contract ontbonden.

De doses komen bovenop de vaccins van AstraZeneca-Oxford, Johnson & Johnson, Pfizer-BioNTech en CureVac die ons land wil kopen. Daarmee heeft ons land in totaal reeds uitzicht op 22,4 miljoen doses, want eerder werd al beslist om 7,5 miljoen doses van AstraZeneca, 5 miljoen van Johnson&Johnson, 5 miljoen van Pfizer/BioNTech en 2,9 miljoen van CureVac aan te kopen. Die moeten allemaal twee keer worden toegediend, op dat van Johnson&Johnson na. In principe hebben we dus stilaan voldoende vaccins, als ze allemaal een marktvergunning krijgen.

Vandaag zou er een beslissing komen over de prioritaire groepen, over de fasering, de logistiek, de communicatie en de afspraken tussen de ministers.

Psychische zorg

Er werd tot slot ook nog een protocolakkoord afgesloten over de versterking van het psychisch zorgaanbod in het kader van de pandemie. De ministers willen het aanbod in de eerste lijn versterken, via de eerstelijnspsychologische functie en de gespecialiseerde ambulante geestelijke gezondheidszorg. De prioritaire doelgroepen zijn kinderen en ouders in kwetsbare gezinnen, jongvolwassenen, hulpverleners en mensen met al bestaande geestelijke gezondheidsproblemen.