Communautaire N-VA-denktank 'Objectief V' niet van de baan

Communautaire N-VA-denktank 'Objectief V' niet van de baan

N-VA doet de communautaire denktank 'Objectief V' niet op de schop, nu die Hendrik Vuye en Veerle Wouters is ontnomen door het partijbestuur. "Uiteraard is dat niet van de baan", luidt het in de omgeving van voorzitter Bart De Wever. Hoe het verder moet, ligt nog niet vast. De partijtop wil eerst het gesprek van Vuye en Wouters met De Wever afwachten. De oprichting van 'Objectief V' kwam begin dit jaar toch wat als een verrassing, na de afspraken binnen de federale regering om het communautaire deze legislatuur in de koelkast te laten. Steeds forsere kritiek op die stilstand vanuit de Vlaamse Beweging, gecombineerd met gerommel binnen de Kamerfractie, leidde uiteindelijk tot de dubbelslag met een stoelendans en het nieuwe initiatief. Peter De Roover nam het fractieleiderschap over van Vuye, die samen met Wouters de denktank zou gaan leiden.

Hun opdracht was het institutionele binnen de N-VA opnieuw "operationaliseren", onder meer door de congresteksten rond het confederalisme in wetteksten te gieten en het communautaire discours te verdiepen. Doel was een project dat "krachten binnen en buiten de partij" zou verzamelen om te discussiëren over de verdere stappen in de Vlaamse ontvoogding.

Van een zoethoudertje was geen sprake, klonk het nadrukkelijk. De denktank kreeg naast Vuye en Wouters twee medewerkers en een wetenschappelijke raad, al zijn de leden van die raad nog niet bekendgemaakt. Het eerste dossier werd de monarchie, met 25 voorstellen om minstens tot een "republikeinse monarchie" te komen.

bron: Belga