Commissie zet licht op groen voor digitalisering energieprestatieregelgeving

Commissie zet licht op groen voor digitalisering energieprestatieregelgeving

De commissie Energie in het Vlaams Parlement heeft unaniem de wijzigingen aan de energieprestatieregelgeving goedgekeurd. "We verlagen de administratieve last door de digitalisering van de EPB-aangifte. En we vereenvoudigen en verduidelijken de regelgeving op verschillende vlakken", legt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein uit. Om de twee jaar evalueert het Vlaams Energieagentschap (VEA) de energieprestatieregelgeving. De EPB-eisen, berekeningsmethode, maar ook de procedures en de administratieve lasten werden herbekeken. Minister Tommelein greep de evaluatie aan om enkele belangrijke wijzigingen in te voeren. "Eerst en vooral digitaliseren we de startverklaring en de EPB-aangifte. Zo zorgen we voor een administratieve lastenverlaging van vele tientallen pagina's per aangifte. Daarnaast verduidelijken we de regels rond wie verantwoordelijk is voor het halen van de EPB-eisen in geval van een overdracht van de constructie tijdens de uitvoering van de werken", aldus de Open Vld-minister.

Hij wijst op nog twee andere aanpassingen die de duidelijkheid op het terrein moeten vergroten. "Gemeenten kunnen niet langer extra lokale EPB-eisen stellen en de functie van EPB-verslaggever is voortaan onverenigbaar met het beroep van aannemer of installateur. Dat laatste is belangrijk om de objectiviteit van het verslag te garanderen en ervoor te zorgen dat dezelfde regels gehanteerd worden voor iedereen", besluit Tommelein.

bron: Belga