CM Ziekenzorg verandert naam in Samana

Op een congres in Gent heeft CM Ziekenzorg een naamsverandering aangekondigd. De nieuwe naam luidt Samana. "De naamsverandering komt er op vraag van zowel onze mantelzorgers als patiënten", zegt nationaal secretaris Johan Tourné. De naamsverandering is opmerkelijk omdat CM Ziekenzorg herkenbaar en duidelijk is. Maar volgens Johan Tourné komt de wijziging vooral op voorspraak van de langdurig zieken. "Zij wilden de naam minder herkenbaar, om minder in de verf te zetten dat zij ziek zijn en zorg nodig hebben."

Ook de mantelzorgers waren in dezelfde zin vragende partij. "Wij gaan heus niet van naam veranderen om te veranderen, maar de vraag vanuit de achterban was zo groot, dat we zijn gaan overleggen. Uit dat overleg kwam vooral het woord 'samen' naar voor. Het woord 'mana' verwijst dan weer naar 'kracht' en zo zijn we op 'Samana' gekomen. Een naam die veel beter de lading dekt."

"We beseffen dat het even wennen wordt. Maar we gaan nu overal de naamswijziging uitleggen aan onze leden, onder meer via de buurtkranten."

bron: Belga