CM en Samana pleiten voor eenvoudiger registratiesysteem voor medisch vertegenwoordiger

Ziekteverzekeringsfonds CM en ziekenzorgorganisatie Samana roepen op om het eenvoudiger te maken om een medisch vertegenwoordiger aan te stellen. Dat doen ze naar aanleiding van de Europese dag van de patiëntenrechten, die plaatsvindt op 18 april. Verder benadrukken ze ook dat patiënten het recht hebben om een vertrouwenspersoon mee te nemen naar een consultatie. Volgens CM en Samana bestaat er nog veel onduidelijkheid over een vertrouwenspersoon en een vertegenwoordiger. Er is namelijk een groot verschil tussen de twee rollen, klinkt het. "De vertrouwenspersoon kan de patiënt enkel bijstaan, terwijl de vertegenwoordiger opkomt voor zijn rechten als hij dat zelf niet meer kan", verklaart Martine Van de Walle, nationaal secretaris van CM.

Om een vertegenwoordiger aan te duiden, bestaat er een wettelijke regeling. Die stelt dat in volgorde de bewindvoerder, samenwonende echtgenoot of partner, meerderjarig kind, ouder of meerderjarige broer of zus de rol op zich nemen. Wie van die volgorde wil afwijken of iemand anders wil aanduiden, moet dat op voorhand doen via een ondertekend mandaat of via een zorgvolmacht.

Bovendien bestaan er verschillende registratiesystemen, waardoor het proces heel complex is, klinkt het nog. CM en Samana stellen een centraal platform voor, dat alle zorgverleners kunnen consulteren. "Het lijkt mogelijk ver van je bed, maar je weet nooit wat je later kan overkomen", aldus Van de Walle. "Je hebt maar beter iemand in je omgeving die kan waken over je patiëntenrechten als dat ooit nodig is."

De aanduiding van een vertrouwenspersoon kan veel makkelijker, in principe kan iedereen die rol vervullen. Maar CM en Samana stellen dat patiënten vaak niet weten dat ze het recht hebben om die persoon mee te nemen bij een doktersbezoek om bijvoorbeeld mee vragen te stellen aan de arts.

bron: Belga