Citizenlab, brug tussen burgers en bestuur

Citizenlab, brug tussen burgers en bestuur

Twee jaar geleden werd het bedrijf door Aline en Wietse, twee prille twintigers, bedacht. "Als jonge inwoners van Brussel hadden we allemaal ideeën", vertelt Wietse. "Maar we konden die niet kwijt." Dat bracht hen op het idee om een platform te creëren waar zowel jong en oud hun ideeën en visies voor de stad Brussel op kwijt konden. Het feit dat het platform zich online bevindt, was een bewuste zet. Millennials hebben het geduld niet om op een dinsdagavond om 20 uur naar een bewonersvergadering te gaan en hun ideeën op tafel te gooien. Daarom manifesteert Citizenlab zich als een onlineplatform. Het valt als het ware te omschrijven als een 24 op 7 bewonersvergadering.

Het was nooit het plan om Citizenlab enkel voor Brussel beschikbaar te maken. Tegenwoordig maken andere steden in België gebruik van het platform om dichter bij hun burgers te staan. Onder andere Luik, Vilvoorde, Bergen en Hasselt behoren tot de klanten van het jonge bedrijf.

Kapermolenpark

Het eerste project waarbij een gemeente via Citizenlab peilde naar de mening van de inwoners, was in Hasselt. Dat deed de stad in het kader van de vernieuwing van het Kapermolenpark. "Dit was voor ons een heel succesvolle eerste case", vertelt Wietse. "Op drie à vier maanden tijd hebben we een vijfhonderdtal burgers op het platform mogen verwelkomen. Samen hebben ze zo'n 150 voorstellen geplaatst." Met de info en voorstellen van de burgers worden momenteel de plannen voor het park opgemaakt. En zo zal de stad Hasselt binnenkort aan de vernieuwing ervan kunnen beginnen.

Luik en Vilvoorde

Ook in steden als Luik en Vilvoorde wordt Citizenlab naarstig door de bevolking gebruikt. In Luik zitten ze ondertussen aan bijna duizend ideeën die door de inwoners geopperd werden. "Natuurlijk zitten er ideeën bij die niet gerealiseerd kunnen worden of die al ontwikkeld zijn, maar toch is het fijn om zo'n participatie te zien", zegt Jean-Christophe Peterkenne, verantwoordelijke voor strategie en ontwikkeling in Luik.

Fatima Ualgasi, inwoner van Vilvoorde, voor een stuk grond waar ze graag gemeenschappelijke moestuintjes zou zien -
Foto Basile Godtbil

In Vilvoorde loopt het momenteel nog niet zo storm als in Luik. Toch zijn ook daar fans van het platform te vinden. Fatima Ualgasi is één van hen. Als actiefste gebruiker van Citizenlab in Vilvoorde toonde ze enkele plekjes in de stad waar zij graag verandering zou zien. Haar visie kan ze sinds kort delen via het platform. Haar ideeën variëren zeer sterk. Zo stelde ze voor om aan "samencomposteren" te doen, maar ook dat er gevelbanken geïnstalleerd worden of dat historische foto's van de stad gebruikt worden in het centrum. Dat het platform in Vilvoorde nog niet zo hard aanslaat, ligt volgens Fatima aan het feit dat er te weinig campagne gevoerd wordt door de gemeente zelf. Weinig inwoners zijn ervan op de hoogte. De gemeente zou Citizenlab volgens Fatima wel een extra duwtje in de rug mogen geven. Veel gebruikers of niet, dat houdt haar echter niet tegen om vlijtig haar ideeën te blijven delen.

Belgodyssee, een initiatief van VRT en RTBF, in partnerschap met het Prins Filipfonds, Metro en L'Avenir, bevordert de samenwerking tussen jonge journalisten in spe uit de verschillende gemeenschappen van ons land. De jongeren werken in tweetalige duo's. Tijdens deze editie werken ze rond het thema ‘jonge ondernemers'. Simon Hendrickx ontdekte de Brusselse start-up Citizenlab.