Chinese overheid wil Pikachu uitroeien

Chinese overheid wil Pikachu uitroeien

De Chinese overheid probeert om het dier dat ter inspiratie diende voor de bekende Pokémon Pikachu, uit te roeien ondanks herhaalde waarschuwingen van wetenschapper. De kleine, muisachtige pika leeft in enorme netwerken van tunnels en holen in heel het noordwesten van China op het Qinghai-Tibetaans Plateau, maar wordt door de overheid gezien als een plaag die schadelijk is voor de graslanden.

Volgens onderzoekers van de Arizona State University proberen de lokale autoriteiten om de pikapopulatie al sinds 1958 te vernietigen. In 2006 werd bijna 360.000 vierkante kilometer land behandeld met zinkfosfaat, een stof die giftig is voor de knaagdiertjes. De overheid heeft vervolgens een enorm budget uitgetrokken voor een nieuwe fase van de vergiftiging die nog eens 110.000 vierkante kilometer onleefbaar moet maken voor de dieren. Dat kost ongeveer 35 miljoen dollar.

Maar in een recent artikel dat werd gepubliceerd in Ambio vorige maand, wordt beweerd dat de pika's eerder naar land verhuizen dat al is afgebroken dan dat ze de oorzaak zijn van de afbraak zelf. Tests toonden aan dat de pika's voor een verbeterde irrigatie zorgen van de bodem waardoor de kans op overstroming gevoelig lager wordt, vooral tijdens de zomermaanden en de moesson. De holen dienen bovendien als een woning voor vogels en hagedissen op een terrein waar weinig bomen de dieren bescherming kunnen bieden.

"Toen de pika's een eerste keer warden vergiftigd, stortten hun holen in en verdwenen er een aantal vogelsoorten en bij andere soorten nam de populatie sterk af," zeggen Wilson en Smith in het rapport.

De vergiftiging is ook een bedreiging voor carnivoren want er is simpelweg minder voedsel voor de roofdieren en dat heeft dan weer een domino-effect voor andere diersoorten. "Dit alles maakt van de pika een sleutelsoort voor het plateau."

De Mongoolse regering is ondertussen al gestopt met het vergiftigen van duizenden dieren, maar China houdt vast aan haar beleid hoewel het geen positieve resultaten boekt.

Het plateau is de bron van tien van de grootste rivieren die uitmonden in India, Nepal, Thailand, Pakistan, China en elders. Samen zorgen ze voor drinkbaar water voor ongeveer 20 procent van de wereldbevolking. Daarom is de ecologie van de regio ongelooflijk belangrijk.

"Wetenschappers moeten nu de volgende stap zetten en beleidsmakers bereiken door middel van workshops, conferenties, rapporten en onderwijs zodat er een goed geïnformeerd publiek ontstaat dat verandering in het overheidsbeleid aanmoedigd. Als we dit niet doen, dan verliest ons werk zijn waarde voor de samenleving want dan wordt het genegeerd."