Chemie- en farmasector zoekt nog 1.500 mensen

Chemie- en farmasector zoekt nog 1.500 mensen

De voorbije drie jaar werden in de Vlaamse chemie- en farmabedrijven 9.682 mensen aangeworven. "Deels om de pensionering van oudere werknemers op te vangen, maar het gaat ook om nieuwe functies dankzij de sterke jobgroei in de chemie en life sciences", klinkt het. Het totale aantal jobs in de sector stijgt namelijk al vijf jaar op rij: van 59.366 in 2013 tot 62.154 in 2018. Bijna 9 op de 10 bedrijven in de sector hebben openstaande vacatures.

Snakken naar talent

Die vacatures geraken echter moeilijk ingevuld: 29% van de honderd bevraagde bedrijven zit met vacatures die al langer dan een jaar open staan. "Het aantrekken van talent is een van de belangrijkste uitdagingen voor de chemie- en farmasector", zegt gedelegeerd bestuurder Frank Beckx van essenscia Vlaanderen.

STEM-actieplan

De sectorfederatie komt in de aanloop naar de verkiezingen dan ook met voorstellen voor het onderwijsbeleid. Minder dan een op de vijf studenten in het hoger onderwijs kiest in België voor een STEM-studie, aldus essenscia. In Duitsland is dit meer dan het dubbele. "Vlaanderen moet zo snel mogelijk aansluiting vinden bij de Europese top in het aandeel STEM-diploma's."

De sector pleit daarom voor een nieuw en ambitieus STEM-actieplan van de Vlaamse regering, met heldere doelstellingen en regelmatige evaluaties en bijsturingen. Ook is de sector vragende partij voor een proefproject om ervaren werknemers uit de industrie voor de klas te zetten.