Charles Michel had telefonisch onderhoud met Britse premier Theresa May

Charles Michel had telefonisch onderhoud met Britse premier Theresa May

Eerste minister Charles Michel had dinsdag een telefonisch onderhoud met zijn Britse ambtsgenoot Theresa May. Ze spraken onder andere over het resultaat van het Brexit-referendum. Michel herhaalde dat het aan de Britse regering is om de procedure om daadwerkelijk uit de EU te stappen zo snel mogelijk op te starten. Hij heeft May uitgenodigd om naar België te komen. Volgens een mededeling van de premier stonden de relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en België "centraal tijdens het constructief en vriendschappelijk gesprek". Michel en May hebben ook gepraat "over de economische samenwerking, de strijd tegen het terrorisme en de toekomst van de relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie". "We hebben een solide bilaterale relatie en historische banden. Onze economische uitwisselingen benaderen een bedrag van 50 miljard euro", luidt het.

"België respecteert uiteraard de keuze van de Britse kiezers om uit de Europese Unie te stappen, ook al had het liever gehad dat het Verenigd Koninkrijk in de Unie bleef", zegt de mededeling. "We moeten nu vooral instabiliteit vermijden en zorgen voor een geordende uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de EU".

Onderhandelen over de Brexit kan voor Michel niet zolang de Britten de procedure om uit de Unie te stappen niet heeft opgestart. "Het is aan de Britse regering om de procedure van artikel 50 op te starten en haar intentie om uit de Europese Unie te stappen, zo snel mogelijk kenbaar te maken aan de Europese Raad. Er kunnen geen onderhandelingen worden opgestart zolang deze kennisgeving niet heeft plaatsgehad", luidt het.

Michel hoopt dat het Verenigd Koninkrijk "een bevoorrechte partner" van de Europese Unie blijft. "Het moet echter een evenwichtig akkoord worden, dat gebaseerd is op wederzijdse rechten en plichten, in het belang van beide partijen".

"Het recht van de Europese Unie, met zijn rechten en plichten, blijft van toepassing op het Verenigd Koninkrijk tot de effectieve uittreding. Hetzelfde geldt voor de plicht tot loyale samenwerking, waartoe het eveneens gehouden is tot de effectieve uitstap uit de Unie. België blijft een loyale en constructieve partner bij deze onderhandelingen", zegt Michel.

bron: Belga