Centraal register implantaten op komst

Centraal register implantaten op komst

Er komt een centrale databank voor bepaalde implanteerbare medische hulpmiddelen. Dat "centraal traceringsregister" moet het mogelijk maken implantaten te traceren tot bij de patiënt, waardoor implantaten die een risico inhouden voor de gezondheid, onmiddellijk kunnen worden teruggevonden. Ons land nam jaren geleden al maatregelen rond implantaten. Die kwamen kort nadat in Frankrijk een schandaal was losgebarsten rond borstimplantaten. De ministerraad heeft vrijdag een nieuwe stap gezet. In een koninklijk besluit regelt hij de oprichting van een centrale databank. Beroepsbeoefenaars die bepaalde implanteerbare medische hulpmiddelen implanteren, verwijderen of vervangen, zullen verplicht zijn bepaalde gegevens in het register in te voeren.

Daarnaast bepaalt de tekst de voorwaarden en regels voor de identificatie van personen die een implantaat kregen dat een ernstig risico inhoudt en waarvoor dus identificatie noodzakelijk is. Tot slot bepaalt het KB ook de samenstelling en werking van het begeleidingscomité. Dat krijgt een adviserende rol over de technische aspecten van het register en over de verwerking van de persoonsgegevens.

De tekst verhuist voor advies naar de Raad van State.

bron: Belga