Centraal loket voor slachtoffers van terrorisme en grote rampen in de steigers

Centraal loket voor slachtoffers van terrorisme en grote rampen in de steigers

Minister van Justitie Koen Geens, de bevoegde collega's van de gemeenschappen Jo Vandeurzen, Rachid Madrane en Antonios Antoniadi, het College van procureurs-generaal en het federaal parket hebben woensdag een protocol ondertekend voor de oprichting van centraal loket voor slachtoffers van terrorisme en grote rampen. Het loket kan worden geactiveerd na een aanslag of grote ramp. Voor de slachtoffers van 22 maart 2016 en andere erkende aanslagen kan een referentiepersoon worden aangeduid. Dat meldt Geens vandaag. In geval van terroristische aanslagen of grote rampen, is het belangrijk dat slachtoffers zich na de eerste crisisfase tot een centraal aanspreekpunt kunnen richten van waaruit zij verder zullen worden opgevolgd door onder meer de diensten slachtofferonthaal, diensten slachtofferhulp, de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de FOD Sociale zekerheid.

Bij een terroristische aanslag of grote rap kan het federaal parket in overleg met de gemeenschappen voortaan een centraal loket activeren, waardoor het aanbod van de verschillende diensten bevoegd voor hulp en zorg aan slachtoffers kunnen worden afgestemd. Het loket zal een nauwe samenwerking vormen tussen medewerkers van het federale parket en van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap om de slachtoffers te begeleiden bij de stappen die ze moeten ondernemen. Het loket is via internet, mail en telefoon bereikbaar voor de slachtoffers.

Daarnaast kunnen slachtoffers van een erkende terroristische aanslag, zoals de aanslagen op 22 maart 2016, terecht bij een referentiepersoon. "Door de oprichting van een centraal loket zullen slachtoffers van aanslagen en grote rampen sneller hun weg vinden naar de juiste hulp en informatie. Zo kunnen we slachtoffers beter ondersteunen", stelt Koen Geens. Jo Vandeurzen benadrukt dat Vlaanderen hiermee verder werkt "aan een goede zorg voor slachtoffers in een betere afstemming tussen slachtofferhulp, parket en justitiehuizen. Zo kunnen slachtoffers beter onthaald worden en sneller geholpen voor meer levenskwaliteit, ook na een dramatische gebeurtenis." Ook federale procureur Frédéric Van Leeuw vindt de mogelijkheid om een centraal loket op te richten een goede zaak: "Ze bestendigt een grensverleggende en multidisciplinaire benadering van de slachtoffers die ruimer gaat dan de bestaande omkadering binnen de gebruikelijke context van een gerechtelijk onderzoek."

bron: Belga