CD&V wil EHBO-cursus voor geestelijke gezondheidszorg veralgemenen

CD&V wil EHBO-cursus voor geestelijke gezondheidszorg veralgemenen

Om de vooroordelen tegenover geestelijke gezondheidsproblemen aan te pakken, wil CD&V EHBO-cursussen geestelijke gezondheid uitrollen over heel Vlaanderen. De partij wil daarvoor samenwerken met het Rode Kruis. Het is maar één van de voorstellen uit het zorgplan dat partijvoorzitter Wouter Beke, Vlaams minister Jo Vandeurzen en Brussels staatssecretaris Bianca Debaets vandaag hebben voorgesteld in een woonzorgcentrum in Heverlee. In totaal voorziet de CD&V 2,8 miljard euro extra voor de gezondheidszorg, waarvan 1,5 miljard euro op Vlaams niveau en 1,3 miljard euro federaal. Met Jo Vandeurzen kon de CD&V de voorbije tien jaar het Vlaamse welzijnsbeleid uitstippelen. De Vlaamse christendemcoraten willen graag verdergaan op het ingeslagen pad en schuiven daarvoor het 3x3-zorgplan naar voor dat is opgebouwd rond drie grote doelstellingen: ziektes helpen voorkomen, de drempel naar zorg verlagen en de kwaliteit van zorg verbeteren.

Om te voorkomen dat mensen ziek worden, is preventie cruciaal. Zo wil de partij verslavingen helpen voorkomen door de verkoop van alcohol aan tankstations in te perken, te ijveren voor een totaalverbod op tabaksreclame en voor een verbod op onlinegokken tot 21 jaar. Om het stigma rond geestelijke gezondheidsproblemen weg te werken, wil de partij EHBO-cursussen geestelijke gezondheidszorg veralgemenen. Er bestaan al zo'n projecten op kleine schaal, maar de partij wil ze graag in samenwerking met het Rode Kruis uitrollen over heel Vlaanderen.

Om de drempel naar zorg te verlagen, pleit de partij onder meer voor een daling van de administratieve last voor wie zorg nodig heeft, een verruiming van de persoonsvolgende financiering en het werken met zorgbudgetten voor bewoners van woonzorgcentra. "Bedoeling is om te gaan naar één inschaling, de automatische rechtentoekenningen en het werken met één loket", legt Vandeurzen uit.

Om de kwaliteit van zorg te verbeteren, pleit de partij voor de verdere uitbouw van de eerstelijnszones en de ziekenhuisnetwerken. Daarnaast wil de partij ook meer mensen aansporen om te kiezen voor een job in de zorgsector.

Volgens voorzitter Beke voorziet zijn partij 2,8 miljard euro extra middelen voor de gezondheidszorg, waarvan 1,5 miljard euro op Vlaams niveau (o.a. voor de gehandicaptensector en de jeugdhulp) en 1,3 miljard euro federaal. "Maar het gaat over meer dan budgetten alleen, we moeten ook blijven hervormen", aldus Beke.

bron: Belga