CD&V wil bevoegde diensten meer info laten uitwisselen zonder beroepsgeheim te schenden

CD&V wil bevoegde diensten meer info laten uitwisselen zonder beroepsgeheim te schenden

CD&V-Kamerlid Raf Terwingen heeft een wetsvoorstel klaar dat hulpverleners, politie, parket en bestuurlijke overheden in staat stelt meer informatie uit te wisselen zonder dat het beroepsgeheim geschonden wordt. "Er wordt voorzien in 'casusoverleg' waar iedere actor vrij kan spreken zonder zich aan strafbaarheid wegens schending van het beroepsgeheim bloot te stellen en zonder deze informatie openbaar te mogen maken", zegt hij in een persbericht. Minister van Justitie Koen Geens noemt het goed nieuws "dat er eindelijk duidelijkheid komt wat de preventieve en de repressieve diensten met elkaar kunnen delen". Terwingen, zelf burgemeester van Maasmechelen, legt uit dat het casusoverleg ook mogelijk zal maken dat mensen die momenteel niet aan een beroepsgeheim gebonden zijn, zoals burgemeesters, deelnemen aan lokale overlegmomenten. Om eventueel lopende onderzoeken te beschermen, is het van belang dat de procureur des Konings zijn akkoord geeft voor een casusoverleg. In Het Belang van Limburg legt Terwingen uit wat de meerwaarde van zijn voorstel is. "Neem nu een vrouw die door haar man psychisch en fysiek wordt mishandeld. Omdat ze geen klacht durft indienen, stapt ze naar een hulpverlener van het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW). Maar omdat er geen klacht, is die hulpverlener gebonden door het beroepsgeheim en kan hij dit niet melden aan de politie. Als de meerderheid mijn wetsvoorstel heeft goedgekeurd, zal dat wel mogelijk zijn."

Volgens Terwingen zullen samenwerking en informatie-uitwisseling ook een voordeel vormen in radicaliseringsdossiers. "Het zal een grote meerwaarde betekenen om alle puzzelstukjes van aanwijzingen in elkaar te laten vloeien, want ook in (mogelijke) dossiers van terrorisme of radicalisering vormt het beroepsgeheim vaak een struikelblok." Justitieminister Geens (CD&V) vindt het goed dat er eindelijk duidelijkheid is over wat de verschillende diensten met elkaar kunnen delen. "De circulaire Foreign Fighters verwijst er expliciet naar dat die diensten dat met elkaar kunnen doen, maar toch zagen we in de praktijk dat er nog te veel schroom bestond om dit te doen."

bron: Belga