CD&V stelt Europees masterplan tegen kanker voor

Europees CD&V-lijsttrekker Kris Peeters heeft vandaag in het welzijnscentrum 'a touch of Rose' in Bornem een Europees Masterplan tegen kanker voorgesteld. Dat voorziet een pakket aan maatregelen om bestaande data en onderzoeken en kennis te combineren. De bedoeling is om kanker nog meer dan nu te voorkomen, om kanker zo vroeg mogelijk op te sporen en om de best mogelijke behandelingen te voorzien voor een maximale genezing. Europa beschikt in de strijd tegen kanker dan wel over een groot talent aan onderzoekers en de nodige middelen, toch wordt het volledige Europese potentieel op het gebied van kankeronderzoek niet benut. Zo stellen de Europese christendemocraten onder meer vast dat gegevens en informatie niet altijd voldoende gedeeld of gemakkelijk toegankelijk zijn. Zelfs wanneer de resultaten beschikbaar zijn dankzij open access, is de hoeveelheid gegevens zo groot dat het vinden van de gewenste informatie niet evident is. Voorts is het vaak een probleem om toegang te krijgen tot de juiste technologische infrastructuur om de gegevens te analyseren en is Europa is te veel afhankelijk van buitenlandse technologie, met name uit de VS en China.

Kris Peeters wijst erop dat kanker na hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak in ons land is. "We mogen ons daar niet bij neerleggen. De overlevingskans bij kanker is de laatste jaren weliswaar licht toegenomen, het moet nog beter. In België is 32 procent van de vrouwen en 41 procent van de mannen vijf jaar na hun kankerdiagnose niet meer in leven. Als we al onze kennis en middelen op Europees niveau bundelen, kunnen we kanker uit de wereld helpen."

Dokter Ann-Marie Morel: "Naast de 'evidence-based'-behandeling van kanker is er nood aan een verdere gestructureerde uitbouw en financiering van integrale zorg voor patiënten met kanker en hun familie. We moeten inzetten op 'patient-centered medicine' waar onze patiënt centraal staat en naast een medische behandeling op maat ook niet-medische ondersteuning krijgt om verder te leven met deze ziekte en haar gevolgen."

Het Masterplan voorziet onder meer een Europees Digitaal kankercentrum dat de specialisatie en expertise van verschillende onderzoekscentra moet bundelen en de uitwisseling van informatie en big data binnen Europa mogelijk moet maken. Andere speerpunten zijn een Europese kwaliteitsaccreditatie voor kankercentra, een Europese preventiestrategie tegen kanker, een Europese strategie voor vroegtijdige opsporing van kanker en een 'Investeringsplan 4.0' waardoor Europa de leiding kan nemen in het uitbouwen van de meest geavanceerde technologieën in de strijd tegen kanker.

bron: Belga