CD&V gaat voor klimaatpact met 3 procent investeringen

CD&V broedt op een concreet klimaatpact waarbij alle overheden zich ertoe engageren 3 procent van het bnp te investeren in openbare werken, gebouwen en mobiliteit. Dat zou concreet neerkomen op een extra investering van 600 miljoen euro voor het federale niveau en 1,3 miljard euro voor Vlaanderen. Dat heeft CD&V-voorzitter Wouter Beke vandaag aangekondigd in De Zevende Dag. Voor Beke is niemand gebaat bij de "doemdenkerij" van zowel links als rechts. Hij kant zich dan ook tegen het pleidooi van N-VA om een aantal kerncentrales langer open te houden. "Het is jammer dan N-VA de sluiting van de kerncentrales in het parlement heeft gestemd, maar daar intussen heel wat fuzz over laat bestaan. Daardoor wordt de innovatie afgeremd", aldus Beke.

Volgens de CD&V-voorzitter was kernenergie een aantal jaren geleden misschien wel een valabel argument, maar zie je vandaag dat de kostprijs ervan enorm stijgt, terwijl de prijs voor hernieuwbare energie afneemt. Daarom wil Beke inzetten op hernieuwbare energie, intussen aangevuld met investeringen in gascentrales én investeren in energie-efficiëntie.

Daarin kadert ook het christendemocratische pleidooi voor een investeringsplan of een klimaatpact, tussen alle overheden, maar ook andere actoren. Daarin moet worden gestreefd naar investeringen in mobiliteit, openbare werken en gebouwen, ten belope van 3 procent van het bnp. In de omgeving van Beke valt te horen dat die investeringen vandaag rond de 2,2 procent schommelen.

De voorbije jaren is het allesbehalve evident gebleken om op klimaatvlak overeenstemming te bereiken tussen de verschillende beleidsniveaus. "Dit vraagt moed. Iedereen moet aan het algemeen belang denken", aldus Beke. "Als men in Oudenaarde een fietsautostrade wil aanleggen en de groene beweging is tegen, dan helpt dat niet. Als men in Meise een tramlijn wil aanleggen en de groene beweging is tegen, dan helpt dat niet. Iedereen moet de handen vuil maken."

bron: Belga