Campagneweekend Damiaanactie - Damiaanactie wijst op verborgen littekens van lepra door stigma's

Damiaanactie trapt vandaag/vrijdag haar jaarlijkse campagneweekend op gang. De organisatie wijst daarbij op de verborgen littekens van lepra, veroorzaakt door stigmatisering van leprapatiënten. "Stigmatisering, vooroordelen en discriminatie weerhouden hen ervan om medische hulp te zoeken en te krijgen", aldus Damiaanactie. "Ze lopen zo een risico op blijvende handicaps. Maar deze negatieve houding tegenover patiënten hindert ook de wereldwijde inspanningen tegen de overdracht van de ziekte." Damiaanactie wijst er op dat elk jaar meer dan 200.000 mensen lepra krijgen. "Hoewel de ziekte makkelijk te genezen is wanneer vroeg opgespoord, worden zes miljoen getroffen mensen geconfronteerd met levenslange handicaps of discriminatie. Of beide", aldus de ngo. Wereldwijd zijn er nog altijd 157 wetten die leprapatiënten discrimineren, klinkt het. Zo mogen ze in 77 landen niet trouwen, werken of autorijden.

De ngo wijst er voorts op dat volgens nog heel wat mensen lepra een goddelijke straf of vloek is, of het resultaat van iemands gedrag. Vooral in Afrika en Azië is de ziekte een brandmerk. "Erkenning en herkenning van de ziekte ontbreken nog te vaak in de strijd tegen lepra. Zowel de bevolking als heel wat medisch personeel bezit niet over voldoende of correcte kennis over lepra en haar behandeling, wat mythes en de ziekte in stand houdt", stelt Damiaanactie nog.

Een eerste stap naar erkenning is het ontkrachten van de mythes, door het informeren en sensibiliseren van de bevolking in landen waar lepra heerst. Volgens de ngo is het ook cruciaal de ziekte te herkennen, zodat de juiste medische hulp kan worden gezocht en aangeboden.

"Elke patiënt die onder de radar blijft, die we niet herkennen of zich verstopt uit schaamte houdt de ziekte in stand", aldus projectdirecteur Patrick Suykerbuyk. "Willen we lepra wereldwijd elimineren, moeten we niet alleen de ziekte bestrijden, maar ook het stigma. Daarom zetten we actief in op erkenning en herkenning door de lokale bevolking en medewerkers en door het medisch personeel. En we leiden anderen op om zowel de symptomen te herkennen als de ziekte te behandelen."

Wie de campagne wil steunen, kan dit weekend een pakje Damiaanactiestiften kopen, of een gift doen op het rekeningnummer BE05 0000 0000 7575.

bron: Belga