Campagne moet jongeren leiden naar chatbox Vertrouwenscentra Kindermishandeling

Nupraatikerover.be, de chatbox van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling voor minderjarige slachtoffers van kindermishandeling en misbruik, lanceert een online bekendmakingscampagne. "Te veel jongeren vinden hun weg niet naar een gepast hulpaanbod en daar wil deze campagne aan tegemoetkomen", klinkt het maandag in een persbericht. De campagne zet in op sociale media, om aan te sluiten bij de leefwereld van het doelpubliek. Verschillende korte video's duiden de werking van chatbox. De chatbox kent sinds september 2014 een blijvende groei, van 187 chatgesprekken in 2015 tot 417 gesprekken in 2018. "Dit neemt niet weg dat nog te veel jongeren niet durven spreken over hun situatie, zo in een isolement geraken en de kans op meer en zwaardere gevolgen sterk toeneemt. Het aanspreken van iemand uit hun omgeving of een hulpverlener is vaak een te grote stap. Jongeren zijn bang niet geloofd te worden en angstig voor wat er zal volgen na het delen van hun verhaal", stelt Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel, waarvan de medewerkers de chatbox bemannen.

Nupraatikerover.be geeft een chataanbod waar slachtoffers al dan niet anoniem, herhaaldelijk en op hun tempo in gesprek gaan met een ervaren hulpverlener van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel. "Op deze manier komen ze op verhaal, krijgen ze informatie over de mogelijke gevolgen van trauma en wordt er samen met hen verkend wat een mogelijke volgende stap kan zijn." Volgens het vertrouwenscentrum sluit de chatbox "in het professionele en procesmatige" aan bij andere online hulpverlening zoals 1712 en Awel.

Opdat jongeren hun weg kunnen vinden naar de chatbox, gebeurt de campagne online, waar een groot deel van het leven van jongeren zich momenteel afspeelt. De campagnevideo's richten zich op drie thema's: seksueel misbruik, emotionele en fysieke mishandeling. "Dit onderscheid maakt dat jongeren zich makkelijker in één van de video's kunnen herkennen", klinkt het.

De verspreiding van de campagne gebeurt via sociale media zoals Facebook, Instagram en Youtube, en via de kanalen van de Vertrouwenscentra en hun partners. Influencers Amir Motaffaf en Jade Dewinter staan dicht bij de leefwereld van de doelgroep en kunnen zo extra de aandacht van jongeren trekken en hen de weg wijzen naar de chatbox.

bron: Belga