Burger vaak slachtoffer van informaticaproblemen bij overheid

Burger vaak slachtoffer van informaticaproblemen bij overheid

De onlinediensten van de federale overheid maken het leven van de burger niet altijd gemakkelijker. "De burgers zijn vaak het eerste slachtoffer van bugs en informaticaproblemen", en die kunnen ook financiële gevolgen hebben, zo staat in het jaarverslag 2018 van de federale Ombudsman, bestaande uit het duo Catherine De Bruecker en Guido Herman. Een voorbeeld is verkeersboetes.be, een digitaal systeem voor de betaling van de verkeersboetes dat de federale overheidsdienst Justitie vorig jaar lanceerde. Door de problemen betaalden mensen hun boete twee keer, of betaalden ze een te hoog bedrag. En de terugbetaling liet erg lang op zich wachten.

Ook met een platform voor het online indienen van aanvragen bij de Directie-generaal Personen met een handicap (federale overheidsdienst Sociale Zekerheid) waren er vorig jaar veel problemen. Opnieuw met vervelende gevolgen: sommige personen met een handicap moesten bijvoorbeeld maanden wachten op hun verhoogde toelage, zonder dat ze recht hadden op achterstallen of interesten.

"De onlinediensten kunnen het leven van de gebruikers vergemakkelijken, maar als die niet goed werken, zijn de burgers hiervan het slachtoffer", stelt de federale Ombudsman. Hij wijst er ook op dat niet iedereen even gemakkelijk toegang heeft tot onlinediensten. "De overheid moet haar diensten via verschillende kanalen toegankelijk maken en altijd de mogelijkheid bieden tot direct en menselijk contact."

De federale Ombudsman ontving vorig jaar 6.206 nieuwe dossiers: 4.564 klachten en 1.612 informatievragen. Bij 84 procent van de gegronde klachten werd voor het probleem een oplossing gevonden. De klachten gingen vooral over asiel en migratie (26 procent), de sociale zekerheid (24 procent) en de belastingen (18 procent).

bron: Belga