Buitenlandse financiering religies vanaf 5.000 euro verplicht registreren

Buitenlandse financiering religies vanaf 5.000 euro verplicht registreren

Open Vld-Kamerlid Annemie Turtelboom heeft een wetsvoorstel klaar om de buitenlandse financiering van religies transparanter te maken en misbruik te bestraffen. "Wie meer dan 5.000 euro per jaar aan buitenlandse giften ontvangt, moet deze in een register oplijsten. Het wordt strafbaar om deze middelen te gebruiken om de vrije beleving van godsdienst in ons land te belemmeren", waarbij Turtelboom verwijst naar "het door de Saoedi's gesponsorde salafisme dat de gematigde islam in België verdrijft". De Open Vld-politica wil dat alle verenigingen die op jaarbasis meer dan 5.000 euro buitenlandse financiering ontvangen, verplicht een overzicht van die buitenlandse giften overmaken aan Justitie. Zo worden buitenlandse financieringsstromen in kaart gebracht.

Daarbovenop pleit ze voor een strafbaarstelling van bepaalde gebruiken van dat buitenlands geld: "Als deze buitenlandse financiering in België wordt gebruikt om de vrije beleving van eredienst te verhinderen of te belemmeren, moeten we bestraffend kunnen optreden. Uiteraard kan het uiten van een radicale of afwijkende mening nooit strafbaar zijn, maar het bewust verspreiden en opleggen van radicale ideeën die onze democratische rechtsstaat ondergraven, moeten we niet dulden."

Tot slot versterkt het wetsvoorstel de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), die werd opgericht om het witwassen en het financieren van terrorisme te bestrijden. "We willen haar rol versterken en bevoegdheden uitbreiden naar de buitenlandse financiële en materiële ondersteuning van radicale ideeën. Zo kunnen we efficiënter controleren op buitenlandse beïnvloeding."

Annemie Turtelboom benadrukt dat het wetsvoorstel volledig conform het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is en past binnen de aanbevelingen van de onderzoekscommissie naar de aanslagen.

bron: Belga