Brusselse regering investeert bijna 15 miljoen extra in daklozenbeleid

Brusselse regering investeert bijna 15 miljoen extra in daklozenbeleid

Brussels minister en Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie-collegelid bevoegd voor Gezondheid en Welzijn Alain Maron (Ecolo) heeft een strategisch plan bekend gemaakt dat zoveel mogelijk daklozen in het Brussels Gewest van de straat moet halen. Hiervoor zal vanaf 2020 een extra bedrag van 14,8 miljoen euro worden geïnvesteerd in het daklozenbeleid. Volgens de meest recente telling van het steunpunt voor de Brusselse sector voor hulp aan dak- en thuislozen La Strada in november leven er 4.187 daklozen in Brussel, waarvan 612 kinderen. Het nieuwe strategisch plan en de stevige financiële injectie moet daar verandering in brengen.

Binnen het plan werden vier prioriteiten opgemaakt: het behouden van een woning, het recupereren van een woning, het bevorderen van innovatieve praktijken en meer middelen voor alle actoren in de sector. Het onderscheid tussen de verschillende soorten opvang en initiatieven die er reeds bestaan tegen daklozenbeleid, moeten op termijn vervagen. Het gezamenlijke doel moet een duurzame re-integratie in de maatschappij via huisvesting zijn.

"De mentaliteit moet veranderen in het gebruik van de middelen die voorhanden zijn. We moeten geen onderscheid meer maken tussen dag- en nacht- of winter- en zomeropvang. Ook vanuit de opvangcentra moet er aan re-integratie gewerkt worden", vindt minister Maron.

bron: Belga