Brusselse regering bant vanaf 2030 dieselwagens

Brusselse regering bant vanaf 2030 dieselwagens

Een opvolgingscommissie waarin de betrokken kabinetten zetelen moet waken over de samenhang van de maatregelen op het vlak van fiscaliteit, milieu, economie, mobiliteit, zowel voor private als bedrijfsvoertuigen.

Samenwerken met gewesten

In september moet de milieuminister de ministerraad een nota voorleggen over de versterking van de maatregelen inzake luchtkwaliteit, zowel inzake meetpunten, communicatie als sensibilisering. Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) dient een samenwerkingsakkoord met de andere gewesten af te sluiten voor de strijd tegen roetdeeltjes in de keuringstations.

"Europa gaat in dezelfde richting"

Voor minister Fremault is dit plan een volgende stap in de inspanningen die de Brusselse regering sinds haar aantreden heeft gevoerd om de luchtkwaliteit in het gewest te verbeteren, naast de invoering van lage emissiezone (LEZ) en het besluit over de maatregelen bij vervuilingspieken. "Ook andere Europese steden gaan in dezelfde richting", stelde ze deze namiddag in de marge van een persconferentie.

"Verheugd"

Minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) reageerde ook verheugd over het besluit van de regering om "een bijkomende stap te zetten naar een dieselban en in tweede instantie een ban voor alle voertuigen op fossiele brandstoffen". Dit moet volgens hem de komende maanden goed voorbereid worden met alle betrokken actoren.

"Slechtste lucht van België"

"Onze belangrijkste wegen zijn onze luchtwegen. Meer dan de helft van de Brusselse gezinnen heeft geen wagen, maar ademt toch de slechtste lucht van België in. Dat moet anders, een ban op diesels is een deel van de oplossing", zegt Pascal Smet. "Ik ben ook bijzonder blij dat ons pleidooi gehoord werd en er werk wordt gemaakt van een netwerk aan meetpunten voor luchtkwaliteit die de resultaten in real time en in het straatbeeld zullen zichtbaar maken. Zo kan het draagvlak voor ambitieuze maatregelen groeien."