Brusselse rechtbank: "Facebook eerbiedigt Belgische privacywetgeving niet"

Brusselse rechtbank: "Facebook eerbiedigt Belgische privacywetgeving niet"

Facebook eerbiedigt de Belgische privacywet niet. Dat is het oordeel van de Brusselse Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg. De rechtbank volgt daarmee volledig de argumentatie van de Belgische Privacycommissie. Die had een proces aangespannen tegen Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd en Facebook Belgium Bvba. Facebook moet nu stoppen met het volgen en registreren van het internetgebruik van personen die surfen vanuit België zolang het zijn beleid niet in overeenstemming brengt met de Belgische privacywet, en moet alle onwettig verkregen persoonsgegevens vernietigen. "De rechtbank heeft het standpunt van de Privacycommissie volledig gevolgd", zegt Anouk Devenyns, persrechter van de Brusselse Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg. "Allereerst heeft de rechtbank zich bevoegd verklaard. Facebook betwistte de bevoegdheid van de Belgische rechters ten aanzien van haar Amerikaanse moedervennootschap en haar Ierse dochtervennootschap maar de rechtbank heeft geoordeeld dat zij wel degelijk kan nagaan of Facebook de Belgische privacywet eerbiedigt wanneer zij het surfgedrag van internetgebruikers in België volgt."

"Vervolgens heeft de rechtbank op basis van het onderzoek van de Privacycommissie vastgesteld dat Facebook de Belgische privacywet niet eerbiedigt", gaat de persrechter verder. "Uit dit onderzoek blijkt dat Facebook over ons allemaal informatie verzamelt wanneer wij surfen op het internet. Facebook gebruikt daarvoor verschillende technologieën, zoals de bekende "cookies", de zogenaamde "social plug-ins", zoals de "vind ik leuk"-knop of de "delen"-knop, of ook nog de "pixels", die voor het blote oog onzichtbaar zijn. Het gebruikt deze op zijn eigen website maar ook en vooral op websites van derden. Het onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat ook als je nog nooit het Facebook-domein bezocht hebt, Facebook je surfgedrag toch kan volgen zonder dat je het beseft, laat staan wilt, aan de hand van die onzichtbare pixels, die Facebook op meer dan 10.000 andere websites geplaatst heeft."

"De rechtbank komt echter tot het besluit dat Facebook ons onvoldoende informeert over het feit dat het informatie over ons verzamelt, over de aard van de informatie die het over ons verzamelt, over wat het met die informatie doet en over hoe lang het die informatie bewaart", aldus nog persrechter Devenyns. "Bovendien verkrijgt Facebook ook geen geldige toestemming om al die informatie te verzamelen en verwerken."

Facebook moet nu stoppen met het volgen en registreren van het internetgebruik van personen die surfen vanuit België, tot zolang het zijn beleid niet in overeenstemming brengt met de Belgische privacywet, en moet ook alle onwettig verkregen persoonsgegevens vernietigen. Daarnaast moet het bedrijf ook het volledige vonnis, dat 84 bladzijden telt, publiceren op zijn eigen website en de drie laatste bladzijden ervan met de bevolen maatregelen publiceren in Belgische Nederlandstalige en Franstalige papieren dagbladen.

"Als Facebook geen gevolg geeft aan het vonnis moet het een dwangsom betalen aan de Privacycommissie ten bedrage van 250.000 euro per dag vertraging, met een maximum van 100 miljoen euro", klinkt het nog.

bron: Belga