Brusselse overheidsvakbonden verlaten onderhandelingstafel en eisen beslissingsstop

Brusselse overheidsvakbonden verlaten onderhandelingstafel en eisen beslissingsstop

De drie grote Brusselse overheidsvakbonden hebben de onderhandelingstafel verlaten. Ze voerden overleg met Brussels staatssecretaris voor Openbaar Ambt, Fadila Laanan (PS), over de hervorming van de administratie van het Brussels gewest. De bonden hebben het in een mededeling over "een ondoordachte oprichting van gewestelijke organismen" en "het gebrek aan een langetermijnvisie" van de Brusselse regering. De overheidsbonden zijn onder meer sceptisch over de beslissing van de regering om twee nieuwe instellingen van openbaar nut (ION) op te richten, één inzake fiscaliteit en een andere inzake stedenbouw. Deze bevoegdheden werden tot nu uitgeoefend door de gewestelijke administratie.

"Het personeel voelt zich volledig in de steek gelaten door de politiek", zei Patrice De Brandt van de christelijke vakbond. Hij betreurde ook het gebrek aan communicatie over de strategie van de Brusselse regering. "De werknemers voelen zich als een uitgeperste citroen, zijn gedemotiveerd en sommigen, voornamelijk jongeren, nemen ontslag", verduidelijkte hij.

De vakbonden eisen dat de Brusselse regering geen enkele beslissing meer neemt in het kader van de hervorming van de administratie. Ze dringen aan op een ontmoeting met minister-president Rudi Vervoort (PS) om garanties krijgen op "een echt Brussels beleid over ambtenarenzaken".

bron: Belga