Brusselse gemeenten en parket werken aan eengemaakt politiereglement

Brusselse gemeenten en parket werken aan eengemaakt politiereglement

Het Brusselse parket en de 19 Brusselse gemeenten zullen binnenkort twee protocollen afsluiten om de politiereglementen in de verschillende gemeenten te uniformiseren. Dat meldt de krant l'Echo en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Volgens parketwoordvoerder Denis Goeman is die harmonisatie een goede zaak. Het eerste protocol heeft als bedoeling om eenheid te krijgen in de manier waarop de verschillende gemengde overtredingen aangepakt worden. Gemengde overtredingen zijn kleine misdrijven die zowel door de strafwet als door het gemeentelijk politiereglement bestraft worden, zoals diefstal, vandalisme of graffiti. Met het tweede protocol moet het voor de gemeentelijke autoriteiten weer mogelijk worden om GAS-boetes op te leggen aan minderjarigen die een dergelijke gemengde overtreding plegen.

Sinds 2017 wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gewerkt aan een dergelijk eengemaakt politiereglement. De politiereglementen van de 19 gemeentes vertonen weliswaar een aantal gelijkenissen, maar liepen op een aantal punten ook sterk uiteen, wat aanleiding gaf tot tegenstrijdigheden tussen de verschillende gemeentes. Zo werden bepaalde voorwerpen in de ene gemeente beschouwd als een wapen, in de andere dan weer niet.

Een werkgroep van GAS-ambtenaren van de verschillende gemeenten heeft de voorbije maanden samengezeten om de gemeenschappelijke bepalingen uit de verschillende politiereglementen op te lijsten, degene die juridisch bedenkelijk of overbodig waren eruit te halen en een aantal andere te herformuleren. Over de punten uit de reglementen die van elkaar afweken en waarover discussie bestond, is overlegd. Uiteindelijk zullen de verschillende politiereglementen een groot gezamenlijk en gelijklopend gedeelte hebben, maar zullen een aantal regels nog verschillend zijn van gemeente tot gemeente.

bron: Belga