Brussels Gewest ondersteunt dierenasielen: «Ze vervullen een essentiële taak»

Brussels Gewest ondersteunt dierenasielen: «Ze vervullen een essentiële taak»
Foto Unsplash

Het Brussels Gewest telt 9 asielen die erkend werden voor de opvang van zwervende, verdwaalde of achtergelaten dieren. Jaarlijks worden bijna 5.000 dieren, hoofdzakelijk katten en honden, maar ook reptielen, knaagdieren en vogels, door de Brusselse asielen opgevangen. Daarom lanceert het Brussels Gewest een subisidieoproep. Elk asiel in Brussel kan een bedrag van maximaal 7.000 euro krijgen.

Ademruimte bieden

«De asielen beschikken niet over grote budgetten. Zij functioneren overigens allemaal dankzij de solidariteit van de burgers en dankzij giften. Dat is niet normaal. Zij vervullen immers een essentiële taak van openbare dienstverlening om het welzijn van dieren in nood te beschermen. Hoewel de budgettaire situatie van het Gewest ons voorlopig niet toelaat structurele steun te bieden aan de asielen, hoop ik met deze subsidieoproep de asielen wat ademruimte te bieden door hen in staat te stellen het welzijn van de dieren te verbeteren», besluit Clerfayt.