Brussels Fietsobservatorium ziet stagnatie van aantal fietsers in Brussel

Brussels Fietsobservatorium ziet stagnatie van aantal fietsers in Brussel

Uit de tellingen van het Brussels Fietsobservatorium blijkt dat het aantal fietsers in Brussels stagneerde in 2017, want er was een erg lichte daling van 0,8 procent. Na de enorme groei van 30 procent in 2016 stelt dit vzw Pro Velo, dat de tellingen uitvoerde, tevreden. "De "nieuwe" fietsers uit 2016 hebben in 2017 doorgezet en getoond dat hun overstap naar de fiets geen tijdelijk fenomeen was", klinkt het in het rapport van Pro Velo.

In totaal werden 28.151 fietsers geteld bij vier verschillende telmomenten in januari, mei, september en november. Bij de tellingen waren wel grote verschillen merkbaar tussen de telmaanden. In januari (+13 procent) en november (+12 procent) werd de grootste stijging vastgesteld tegenover 2016. De tellingen in mei (-1 procent) en september (-16 procent) toonden een stagnatie en een daling tegenover 2016. Deze zijn te verklaren door de sterke stijging van 50 procent in 2016 in mei en september en door de warme septembermaand.

Van de waargenomen fietsers waren 64,1 procent mannen, 34,15 procent vrouwen en 1,75 procent kinderen. Opvallend is nog dat voor het eerst in de geschiedenis van het Fietsobservatorium het aantal fietsers dat een helm draagt met 50,37 procent groter is dan het aantal fietsers zonder helm.

bron: Belga