Brussel telt steeds meer niet-begeleide minderjarigen

Brussel telt steeds meer niet-begeleide minderjarigen
AFP / J. Saget

In 2020 telde de dienst Voogdij van de FOD Justitie 600 à 700 niet-begeleide minderjarigen in België, maar volgens de betrokken organisaties is dat een onderschatting. In de eerste helft van dit jaar begeleidde SOS Jeunes/Quartier libre AMO al 475 kinderen, bijna evenveel als er in heel 2020 geholpen werden. De kinderen worden bovendien steeds jonger, klinkt het.

Oud fenomeen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) zegt in een reactie dat het fenomeen al vele jaren bestaat. «Op Europees niveau is sprake van tienduizenden niet-begeleide minderjarigen.» Het gaat om een categorie mensen die heel moeilijk naar de asielprocedures kan worden begeleid, «maar we doen alles wat we kunnen», aldus Mahdi. We moeten ze ofwel naar de procedure leiden «indien ze gevaar lopen in hun land van herkomst», ofwel nagaan of het mogelijk is met hun herkomstland samen te werken aan een terugkeer. Dat gebeurt al onder meer met Marokko.