Brussel start met eerste proefproject voor duurzame stadsdistributie

Brussel start met eerste proefproject voor duurzame stadsdistributie

Leveringen met grote vrachtwagens in een stad kunnen wel eens voor problemen zorgen. Daarom start Brussel Mobiliteit in samenwerking met onder andere CityDepot en TRI-VIZOR een proefproject op. De bedoeling van het project is de bevoorrading van lokale handelaars duurzamer en efficiënter te maken en de hinder van zware vrachtwagens in de Brusselse wijken te verminderen.

Zo opende CityDepot een stedelijk distributiecentrum in de buurt van Tour & Taxis. Daar neemt CityDepot goederen in ontvangst voor de handelaars en levert ze vervolgens wanneer ernaar gevraagd wordt. De ligging langs het kanaal biedt ruime mogelijkheden voor meer goederenvervoer over het water. De strategische inplanting van dit stedelijk distributiecentrum is een belangrijke hefboom om het goederenniveau op het gewestelijk niveau duurzaam te organiseren.

Op die manier rijden er minder grote vrachtwagens rond in de stad en daar vaart iedereen wel bij. Minder vrachtwagens, dat betekent minder files, een betere levenskwaliteit voor de Brusselaars en efficiëntiewinsten voor de deelnemende handelaars

Dit proefproject kadert in het Europese LaMiLo-project (Last Mile Logistics). Dat project streeft een doeltreffende en duurzame distributie van goederen in steden na en is deels gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. LaMiLo brengt experts uit alle sectoren van het goederentransport samen om distributie in stedelijke centra te verbeteren.

Het proefproject loopt nog tot maart 2015. Als het een succes is, wordt het project permanent geïmplementeerd.