Brussel in dialoog met jongeren over extremisme

Brussel in dialoog met jongeren over extremisme

De campagne gaat uit van de vaststelling dat jongeren de voorbije vijf jaar getuige zijn geweest van een bijzonder gewelddadig maatschappelijk fenomeen: leeftijdsgenoten die om ideologische redenen geronseld worden om naar oorlogsgebieden te vertrekken. Via de campagne krijgen jongeren de kans om vrijuit te spreken over onderwerpen zoals extremisme en constructief samenleven. Bedoeling is ook het debat open te trekken naar alle burgers en jongeren aan te zetten tot kritische reflectie.

Videogetuigenissen

De campagne is gebaseerd op de bespiegelingen van jongvolwassenen die regelmatig langskomen bij R'en'Arts, het jeugdcentrum van Bravvo in de Marollenwijk. Zij kregen tijdens workshops videogetuigenissen te zien van andere Brusselse jongeren die een radicaliseringsproces hebben doorlopen en konden daarna hun verhaal doen. Die verhalen vormen de ruggengraat van de campagne.

De uitspraken werden uitgewerkt op postkaarten, banners in de openbare ruimte, digitale schermen in het straatbeeld en visuals op sociale media.