Brexit - Lagerhuis eist interne communicatie kabinet-Johnson op

Enkele uren voordat het Britse Lagerhuis voor vijf weken geschorst wordt, heeft het de regering van Boris Johnson een nieuwe, vooral symbolische tik uitgedeeld. Het eist van een tiental topmedewerkers van Johnson, onder wie zijn beruchte raadgever Dominic Cummings, inzage in de communicatie die voorafging aan de beslissing om de werkzaamheden van het parlement tot 14 oktober op te schorten. Sinds Johnson eind augustus aan Queen Elizabeth vroeg om in te stemmen met zijn vraag om het parlement te schorsen, is hij in een epische strijd verwikkeld geraakt met de parlementsleden. Die heeft alles met de gevreesde 'no deal'-brexit te maken. Wellicht tegen de verwachting van Johnson in, is dat parlement erin geslaagd een wet aan te nemen die zo'n brexit zonder akkoord met de EU moet vermijden en heeft het zijn vraag om vervroegde verkiezingen uit te schrijven verworpen.

De aangekondigde schorsing gaat over enkele uren in. Op vraag van Dominic Grieve, een parlementslid die samen met twintig andere Tories door Johnson uit de Conservatieve Partij is gezet, keurden de parlementsleden wel nog een motie goed waarin medewerkers van Johnsons kabinet gevraagd worden inzage te geven in hun onderlinge communicatie. Tegen woensdagavond moeten Dominic Cummings en zijn collega's voorleggen hoe ze de schorsing van het parlement hebben voorbereid. Ook de documenten die ze opmaakten ter voorbereiding van een 'no deal' moeten ze overmaken. Downing Street 10 is echter niet geneigd in te gaan op de eis van het parlement.

Officieel is de schorsing bedoeld om de regering ruimte te geven om een beleidsverklaring voor te bereiden die op 14 oktober door de koningin zal voorgelezen worden. Maar de parlementsleden, die de motie van Grieve met 311 tegen 302 stemmen goedkeurden, zijn ervan overtuigd dat de regering hen de tijd wilde ontnemen om een 'no deal' onmogelijk te maken. De documenten zouden volgens hen dan ook bewijzen dat de regering het parlement, het publiek en zelfs de koningin voorgelogen heeft.

Na de stemming volgde een debat over de houding van Johnson. Ondanks de wet die in spoedtempo aangenomen werd en maandag door de koningin bekrachtigd werd, zou hij volgens de oppositie tegenstrijdige signalen de wereld insturen over het feit of hij al dan niet die wet zal naleven. Als hij er niet in slaagt een brexit-akkoord met de EU overeen te komen, moet hij de Europese leiders om een nieuw brexit-uitstel vragen. Maar Johnson liet zich onder meer ontvallen dat hij "nog liever dood in de gracht" ligt.

De laatste zittingsdag van het parlement wordt straks afgesloten met een stemming over een nieuw verzoek van Johnson om naar vervroegde verkiezingen te gaan. Maar precies omdat de oppositie eraan twijfelt of hij de wet wel zal naleven en indien nodig brexit-uitstel zal aanvragen, zal ze op die vraag niet ingaan. Dat betekent dat een beslissing om het parlement vervroegd te ontbinden niet voor 14 oktober zal kunnen worden genomen. Meteen zijn verkiezingen voor 'brexit-dag' 31 oktober uitgesloten.

bron: Belga