Brexit - "40.000 jobs in België staan op het spel"

Brexit - "40.000 jobs in België staan op het spel"

"We hebben meerdere brexitstudies doorgelicht. Ze wijzen allemaal op een vertraging van onze economie en een doortastende vorm van werkloosheid, met een maximale inschatting van meer dan 40.000 verloren jobs." Dat zegt Graaf Paul Buysse, die een taskforce leidde die Belgische bedrijven moest voorbereiden op de brexit De oud-voorzitter van staalgroep Bekaert stopte de voorbije drie jaar veel van zijn tijd in de High Level Werkgroep die onze ondernemingen op de brexit moet voorbereiden. Voor België, vooral voor Vlaanderen, zijn de voorspellingen somber. Worst-case studies voorzien al dat bij een vertrek zonder akkoord - nog mogelijk als de handelsgesprekken niets opleveren - tienduizenden banen verloren gaan. Daartegenover staat dat er jobs bij kunnen komen, bijvoorbeeld van multinationals die vestigingen vanuit het VK naar hier verhuizen.

Volgens Buysse zijn de Belgische ondernemingen echter wel klaar voor de exit. "Vooral in Vlaanderen beseffen ze dat ze economische schokken gaan krijgen. Nu staan ze in permanent contact met adviseurs van banken en auditbedrijven."

De zwaarste klappen vallen volgens Buysse In West-Vlaanderen. "Hoewel goed voorbereid kunnen grote bedrijven - vooral actief in de textiel- en de machinecomponentenindustrie - er in de problemen komen. Ik denk ook aan autofabrikanten en toeleveringsbedrijven, zoals de Volvo-vestiging in Gent. Hun wagens en onderdelen werden altijd 'just in time' verscheept naar het VK, zodat ze geen voorraden moesten aanleggen. Nu dreigt dat niet meer zo vlot te gaan en verloren tijd kost geld."

bron: Belga