Breinimplantaat geïnspireerd door Avatar kan verlamming genezen

Breinimplantaat geïnspireerd door Avatar kan verlamming genezen

Het lijkt de scène uit de film Avatar waar de verlamde soldaat Jake Sully de controle krijgt over één van de blauwe wezens op de planeet. Fictie zou u denken, maar wetenschappers hebben succesvol het concept uit de film naar de realiteit gebracht. Ze hebben een aap de ledematen van een andere aap laten besturen. Deze doorbraak kan betekenen dat verlamming genezen kan worden door een implantaat in de hersenen.

Maryam Shanechi, de co-auteur van de studie, van Cornell Univesity's School of Electrical and Computer Engineering, verklaarde dat ze tijdens een experiment succesvol hebben aangetoond dat een subject zijn verlamde ledemaat kan controleren met zijn gedachten. Tijdens het experiment moest één van de twee apen de ledematen van de andere controleren. De master controleerde de ledematen van de andere aap die sliep. Het doel was dat de master een cursor bewoog via de arm van de andere aap naar een rode stip.

"De resultaten bieden een bewijs dat alleen door te denken een subject een ledemaat kan bewegen in twee dimensies. Zelfs zonder een fysiologische verbinding tussen hersenen en spieren.", beweert Shanechi. Bernard Conway, hoofd van biomedische engineering aan de Universiteit van Strathclyde in Glasgow, zei dat het onderzoek 'een belangrijke stap voorwaarts' was in het identificeren van de intentie of de wens om een bepaalde beweging uit te voeren van een verlamd onderwerp en die wens te vertalen in actie.

Het uiteindelijke doel is dus om een zender en ontvanger te installeren bij een verlamde patiënt. Hierdoor zou hij in theorie met zijn gedachten zijn verlamde ledematen weer kunnen controleren. Het probleem dat zich waarschijnlijk zal voordoen, is dat de spieren van het verlamde lichaamsdeel te zwak ontwikkeld zullen zijn om nog echt te kunnen funtioneren. Verder onderzoek naar die hypothese is nog nodig, maar de vooruitzichten zijn rooskleurig.