Break@Work toont hoeveel loopbaanonderbreking iemand nog kan opnemen

Break@Work toont hoeveel loopbaanonderbreking iemand nog kan opnemen

Wie een tijdje minder wil gaan werken, kan voortaan terecht op Break@Work. Op die nieuwe toepassing, die de RVA ontwikkelde op vraag van minister van Werk Kris Peeters (CD&V), kan iedereen nagaan op hoeveel maanden loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof hij nog recht heeft. "Als we Werkbaar en Wendbaar Werk in de praktijk willen brengen, dan moeten we mensen de kans geven zelf architect van hun carrière te worden", lichtte minister Peeters vandaag toe bij de voorstelling van de applicatie. Hij merkte op dat het een positief effect heeft op stress en burn-out wanneer mensen zelf hun loopbaan in handen kunnen nemen.

Het idee om de toepassing te ontwikkelen, spruit voort uit de complexiteit van de reglementering, maar ook uit de populariteit van de stelsels. Momenteel doen ongeveer 400.000 mensen een beroep op loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof (voor medische bijstand, ouderschapsverlof of palliatief verlof). Dat komt neer op 10 procent van de loontrekkenden.

Break@Work is terug te vinden via breakatwork.be of via de website van de RVA (rva.be). De toepassing is toegankelijk via computer, tablet of smartphone. De toegang is volledig beveiligd. De werknemer moet inloggen via zijn elektronische identiteitskaart, een federaal token, itsme of via een persoonlijke code van een mobiele toepassing.

Aan de hand van een aantal vragen krijgt de gebruiker te zien op hoeveel maanden hij nog recht heeft in de verschillende stelsels. Binnen enkele weken zullen ook de bedragen van de uitkeringen worden geïntegreerd die met het type onderbreking gemoeid zijn. De toepassing biedt ook steevast een link aan naar websites die de werknemer verder op pad helpen, bijvoorbeeld over de basisvoorwaarden, hoe je een aanvraag indient of om relevante documenten voor de werkgever te downloaden.

bron: Belga