Boven winkel wonen wordt beloond

Boven winkel wonen wordt beloond

Wie in een winkelarm gebied een handelspand wil ombouwen tot woning, kan daarvoor drie jaar vrijstelling op de onroerende voorheffing krijgen. Volgens minister Tommelein zijn de voorwaarden daarvoor te strak. Zo moet de winkelruimte vandaag de helft uitmaken van het volledige pand. Dat is onhaalbaar voor gebouwen met bijvoorbeeld drie verdiepingen.

“Akelige” aanblik

Daarnaast wil de liberaal dezelfde fiscale vrijstelling voor wie de ruimte boven een winkel ombouwt, ook in straten met veel zaken. Als die ruimte boven winkels niet wordt bewoond, geeft dat volgens de minister “een akelige” aanblik, maar ook een “onveilig en verloederd gevoel”.

In België staat ongeveer 10% van de handelspanden leeg, dat is bijna een verdubbeling tegenover 2009. De huidige regels bestaan al drie jaar, maar missen duidelijk hun doel. Jaarlijks zijn er slechts dertig à veertig aanvragen, waarvan er door de strenge voorwaarden maar een tiental wordt goedgekeurd. “Wetgeving waar geen gebruik van gemaakt wordt, kan je best afschaffen of aanpassen”, stelt Tommelein in De Zevende Dag.

Inkomstenverlies

Volgens coalitiepartner CD&V zal de maatregel nergens toe leiden. “Een handelskernversterkend beleid moet meer zijn dan een losse maatregel zo nu en dan”, aldus Vlaams fractieleider Koen Van den Heuvel. Hij wijst erop dat een decreet uit 2016 de krijtlijnen al vastlegde voor een duurzame organisatie van de detailhandel.

“Het voorstel van de minister van Financiën kan daarop wel een waardevolle aanvulling zijn”, luidt het. Hij vraagt ook overleg met de steden en gemeenten. Voor hen is de onroerende voorheffing een belangrijke bron van inkomsten. “Het is niet meer dan logisch dat de minister gemeenten en provincies compenseert voor het eventuele inkomstenverlies die het gevolg zijn van zijn voorstel.”