Bonden en Brusselse regering bereiden onderhandelingen vanaf 2020 voor

Bonden en Brusselse regering bereiden onderhandelingen vanaf 2020 voor

De vakbonden van het personeel van de Brusselse gemeenten en ziekenhuizen hebben vandaag samen met de drie bevoegde Brusselse ministers het terrein voorbereid voor onderhandelingen op basis van de sociale en looneisen van de bonden. Het was de tweede ontmoeting na een eerste vergadering vorige donderdag naar aanleiding van de manifestatie voor het kabinet van minister-president Rudi Vervoort.

De vergadering van vandaag had tot doel om tot een objectivering van de gegevens over te gaan, een werkmethode af te spreken en een agenda op te stellen. De echte onderhandelingen zullen wellicht niet voor het einde van het jaar starten.

Aan de regeringstafel zaten naast minister-president Vervoort ook nog minister van Lokale Besturen Bernard Clerfayt (DéFI) en minister Alain Maron (Ecolo), binnen het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd voor de OCMW's en de ziekenhuizen. Clerfayt herhaalde dat hij de syndicale eisen "gegrond en legitiem" vond en dat hij een duidelijk kader wil om de verschillen in personeelsbeleid tussen de Brusselse gemeenten weg te werken. Hij pleitte ook voor een objectivering van het debat over de statutaire ambtenaren en wees erop dat ook de gemeenten als werkgever bij het hele onderhandelingsproces betrokken moeten worden.

bron: Belga