Boek geeft tips voor hulpverleners in ouderenzorg

Boek geeft tips voor hulpverleners in ouderenzorg

De Erasmushogeschool Brussel (EhB) heeft dinsdag het werkboek "Cultuursensitieve Zorg" voorgesteld. Het boek is ontstaan uit het praktijkgericht onderzoek over Innoverende methodieken voor Cultuursensitieve Ouderenzorg in Brussel, en geeft concrete tips aan zorg- en hulpverleners over hoe om te gaan met diversiteit in de ouderenzorg. "We hebben geprobeerd om zo praktisch mogelijk op de individuele vragen in te spelen door te werken met casussen in het werkveld. In het boek gaan we in op de casussen door ze te onderbouwen met een antwoord uit de literatuur en daaruit destilleren we een aantal praktische tips waarmee de zorgwerker echt aan de slag kan", zegt Ann Claeys, auteur van het boek en onderzoeker aan de opleiding Verpleegkunde van de EhB.

"Hoe moet ik mijn zorgvrager begroeten? Hoe stel ik een vraag over zijn of haar geloof? Hoe betrek ik de oudste zoon in de zorg? ..." Het zijn enkele vragen die in het boek gesteld worden en de toegenomen diversiteit bij ouderenzorg benadrukken. Zeker als je weet dat een derde van de Brusselse 65-plussers van vreemde herkomst is.

Het werkboek zal vanaf september ook in gebruik genomen worden door de studenten van de EhB. "Als de studenten aan de slag gaan in Brussel of een andere grootstad kunnen ze met een aantal vragen in aanraking komen en dan kan het boek een ondersteuning zijn voor hen", besluit Claeys.

bron: Belga