BIZAR. Koffie heeft een effect op onze genen

BIZAR. Koffie heeft een effect op onze genen

Het is dan ook moeilijk om de impact van koffie op ons leven te overschatten. Wat zouden we zijn zonder dit drankje en de talloze bars die helemaal in het teken staan van een bakje troost. Droogt de koffievoorraad op, dan mogen we ons verwachten aan een mini revolutie waarbij hipsters, ambtenaren en CEO's voor eenmaal zij aan zij vechten.

DNA-methylatie

De drank heet echter niet alleen rechtstreeks, maar ook onrechtstreeks een impact op de mens. Dat is alvast de voorlopige conclusie van onderzoekers aan de Erasmus University Medical Center in Nederland. Koffie zou namelijk een impact kunnen uitoefenen op de DNA-methylatie. Concreet betekent dat dat het drankje de volgorde van een DNA-segment zou kunnen veranderen, zonder de volgorde van het DNA in zijn geheel te beïnvloeden. Ze kwamen tot die vaststelling door de resultaten van 15 verschillende studies, goed voor 15.000 testpersonen, te analyseren. Of dat effect positief dan wel negatief is, is voorlopig nog niet duidelijk en verder onderzoek is dan ook nodig om de kwestie uit te klaren.  Wij hopen alvast dat we ook nadien nog zorgeloos onze dagelijkse portie cafeïne mogen nuttigen.