BIZAR. Internationale wetenschappers geviseerd als virusverspreiders

BIZAR. Internationale wetenschappers geviseerd als virusverspreiders

De onderzoekers wijzen erop dat er in de hele wereld al getuigenissen zijn van verbale aanvallen tegen internationale studenten en in extreme gevallen zelfs fysiek geweld. Dahdouh-Guebas en Vandebroek vrezen dat de coronapandemie een meer raciale stereotypering, intimidatie en pesterijen uitlokt. Dat heeft dan weer negatieve effecten op de deelname aan internationale uitwisselingsprogramma's.

"Dat is nogal bitter wanneer je bedenkt dat juist internationale wetenschappers zich gewoonlijk het snelst aanpassen aan een nieuwe omgeving. Ze staan het meest open voor nieuwe culturele tradities en waarden", zegt Dahdouh-Guebas.

Culturele competentietraining

De onderzoekers reiken daarom twee oplossingen aan. Ze pleiten voor meer flexibiliteit en openheid bij de uitdagingen binnen de wetenschap. Zo is het belangrijk om te benadrukken dat een onderzoek door COVID-19 substantieel werd beïnvloed, en kan de vermelding van COVID-19 op een diploma minder goede resultaten in de context plaatsen. Daarnaast vragen ze dat mobiliteitsstudenten en -onderzoekers voor en na aankomst beter voorbereid worden door middel van een culturele competentietraining.

"Uitwisseling is belangrijk. Elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar leren, openheid en nieuwsgierigheid bewaren, het zijn belangrijke fundamenten voor goede wetenschap en intermenselijk begrip. Wij hopen daarom ook zo snel mogelijk onze uitwisselingsprogramma's te kunnen heropstarten", verklaart Romain Meeusen, VUB-vicerector internationalisering.